Home

Lite fysisk aktivitet

Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet har mange positive effekter - på helsen, men også på læring Vil du vite mer om helsfordelene ved å være fysisk aktiv? Mirakelkur for kropp og sinn. Inaktivitet krever mer enn 3 millioner liv i året. På verdensbasis var ca. 31 prosent av voksne over 15 år for lite aktive i 2008, og ca. 3,2 millioner dødsfall i året kunne tilskrives mangel på fysisk aktivitet 1-2 Tiltak for å auke den fysiske aktiviteten i befolkninga er sentrale for å betre folkehelsa. Figur 3 . Andelen 6-, 9- og 15-åringar (gutar og jenter samla) som ville oppfylt anbefalinga om minst 60 minutt med moderat til hard fysisk aktivitet per dag ved 10-20 minutt dagleg auke i moderat til hard fysisk aktivitet

Lite fysisk aktivitet gir dårligere ungdomshelse. 12. august er FNs Internasjonale ungdomsdag. I den anledning ser vi nærmere på hvordan det står til med ungdommens helse, både i Norge og internasjonalt Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, moderat og hard fysisk aktivitet, etter kor stor energiomsetning aktiviteten krev. Stillesittande åtferd vil vere i den enden av skalaen der ein bruker minst energi (sjå figur 1), og kan definerast som den delen av den vakne tida ein sit eller ligg, og der mesteparten av muskulaturen i kroppen er i kvile Fysisk aktivitet reduserer også fallet i muskelstyrke, muskelmasse og musklenes utholdenhet (3, 4, 6). Man kan si det slik at aldringsprosessen forskyves mot høyre i figur 1. Fysisk aktivitet bedrer også balanse og kropontroll (3, 8) og reduserer dermed risikoen for fall. Den bedrer også søvnen (9) Voksne som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å være i fysisk aktivitet omtrent 30 minutter med moderat til høy intensitet daglig. Optimal helseeffekt oppnås sannsynligvis ved å kombinere minst 75 minutter aktivitet med høy intensitet og 150 minutter moderat aktivitet hver uke

Fysisk aktivitet og trening kan forebygge sykdom, men er vel så viktig i behandling av sykdommer og tilstander som hjerte-/karsykdom, kreft, kols, diabetes type 2, overvekt og muskel-/skjelettlidelser. Trening reduserer risikoen for tidlig død og nye sykehusinnleggelser for pasienter med hjerteinfarkt, angina eller hjertesvikt Dersom fysisk aktivitet skal knyttes til fag, så er dette en stor utfordring, da lærerne har lite erfaring med dette og det mangler i lærerutdanningen. Vi vet ikke om organisert aktivitet er riktig vei å g Lite dokumentasjon for mindre aktivitet. Professor Ulf Ekelund fra Norges Idrettshøgskole jobber selv med fysisk aktivitet hos unge, og kjenner den internasjonale forskningen på feltet. Han kan oppklare ett og annet - For lite fysisk aktivitet. Den viktigste grunnen til fedmeproblemene er for lite fysisk aktivitet, mener et nesten samstemt norsk ekspertpanel Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet

Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel. Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er også mindre syke enn personer som er lite aktive. Å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne er også underlagt Arbeidsmiljøloven Inaktivitet - lite fysisk aktivitet; Bivirkninger av legemidler; Manglende utredning/diagnostisering, underbehandling eller forsinket behandling; Undersøkelse og kartlegging. En mer systematisk kartlegging og oppfølging av fysisk helse, samt tiltak når risikofaktorer oppdages, kan bidra til bedre helse og økt levealder Vedtak i Stortinget 19.06.17 om Fysisk aktivitet for alle elever hver dag: Stortinget ber regjeringen «legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving». Ulike tiltak som handler om fysisk aktivitet, men som egentlig er arbeidsmåter i ulike fag hvor en mulig hensikt er variasjon, praktisk arbeid, høyere puls, bedre konsen-trasjon, bedre helse, osv For lite fysisk aktivitet bidrar til økende fedme blant barn og ungdom, det kan også virke negativt på deres helse - fysisk og psykisk - samt deres læringsutbytte og læringsmiljø. Utviklingen kan bare snus ved at tiltak samordnes. De må planlegges, prioriteres og koordineres på fler I desember 2017 vedtok Stortinget at alle barn skal ha én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Over et år senere har det skjedd lite. Det opprører Ole Petter Hjelle

Fysisk aktivitet kan være med å forebygge demensutvikling ved å bremse den biologiske aldringen av hjernen. Forskning viser også at trening som bruker oksygen, som for eksempel jogging, gange og sykling, gjør en bedre jobb i å beskytte hjernefunksjoner enn trening som ikke bruker særlig oksygen, som golf og vektløfting Fysisk aktivitet vs. medisin. Til tross for god dokumentasjon på effekten av fysisk aktivitet på ADHD-symptomer, er dette en undervurdert og underbenyttet behandlingsform. Det kan se ut som norske leger har større tiltro til medikamentell behandling av ADHD Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del av å leve godt. Mennesker som lever en aktiv livsstil har mindre sannsynlighet å utvikle alvorlige sykdommer og helsemessige forhold. Hvorfor fysisk aktivitet er viktig. I dag er folk generelt mindre aktive hver dag

De aller fleste små barn er aktive og liker å bruke kroppen sin i ulike former for aktivitet. Vi har lite forskning på fysisk aktivitet i denne aldersgruppen, men det er naturlig å gå ut fra at aktivitetsnivået varierer også blant de små barna Noen nyttige erfaringer i forhold til fysisk aktivitet og psykisk helse: Fordi mange mennesker med psykiske lidelser har drevet lite med fysisk aktivitet, må de ofte venne seg til å like det. Tilrettelegging er derfor essensielt. Det må utvikles en rekke ulike tilbud, slik at alle kan finne noe som passer for seg Fysisk aktivitet på sykehjem De fleste pasienter på sykehjem har flere plager og sykdommer. Deres fysiske funksjon er også svært forskjellig. Noen ligger for det meste i senga, andre beveger seg rundt i miljøet uten hjelpemidler. De fleste lever likevel svært inaktive liv. Om lag 80 prosent har en demenssykdom

Fysisk aktivitet og smittevern I bygg der det er tilrettelagt for aktivitet, som haller og gymsaler, skal det være plakater med informasjon og mulighet for rengjøring av hender. Hender bør sprites før og etter at elevene har vært i garderoben Fysisk aktivitet rommer mange aktiviteter, og kan blant annet være fysisk arbeid, mosjon, idrett, lek, trening og kroppsøving. Fysisk aktivitet er all kroppsbevegelse som følge av muskelarbeid, og som fører til økt energibruk. All bevegelse er positiv, og det er ikke nødvendig å trene hardt for å få en bedre helse Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Av: - Norsk Sportbransjeforening Sist oppdatert: 2019-03-01T09:00:00.0000000

Inaktivitet - en folkesykdom - NHI

Fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan være alt frå enkle trimøvingar til store prosjekt med eigne tilsette. Tiltak må være inkluderande, og det bør finnast tilbod også for dei som er lite aktive. Ei satsing er aller mest vellukka om ein når dei som er minst aktive 7. desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet

Barn og unge er ikkje nok fysisk aktive - FH

 1. Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for livsstilsrelaterte sykdommer og bør inngå som en del av den helhetlige behandlingen ved psykoselidelser. Dette innebærer at pasienter/brukere informeres om betydningen av aktivitet og trening, at det settes av tid til å kartlegge hvilke tilbud og muligheter som finnes i nærmiljøet, samt at det aktivt ­motiveres til å delta i strukturert fysisk.
 2. Forholdet mellom fysisk aktivitet og helse karakteriseres ved et dose-responsforhold som betyr at jo mer du bruker kroppen fysisk i hverdagen, desto større er helsegevinsten. Trening. Ønsker du ytterligere helsegevinst og/eller å bli i bedre form, bør du legge til og/eller bytte ut noe av hverdagsaktiviteten med mer systematisk trening
 3. Fysisk aktivitet gir økt energi: Et vanlig symptom i tillegg til magebesvær hos IBS-pasienter er lite energi og følelsen av tretthet. Å være fysisk aktiv kan gi økt energi slik at du føler deg mer opplagt. Fysisk aktivitet setter i gang systemet: Sliter du med forstoppelse, kan fysisk aktivitet bidra med å sette i gang systemet ditt
 4. Retten til fysisk aktivitet er lagt til 5.-7. årstrinn. Den fysiske aktiviteten skal til sammen utgjøre 76 timer i løpet av disse årstrinnene. Skoleeier bestemmer hvordan timene til fysisk aktivitet skal legges opp innenfor dette. Fysisk aktivitet er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen og skal inngå som en del av skolehverdagen

Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Lek der deltakerne må ta i bruk kroppen for å finne målene på diverse gjenstander Voksne som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig. Optimale helseeffekter oppnås sannsynligvis ved en kombinasjon av minst 75 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet per uke og inntil 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og helse. For mange nordmenn er for lite fysisk aktive. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. Derfor må vi starte tidlig. Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet treningsprogrammene, fysisk aktivitet nivå 1, 2, 3 og vanntrim. Programmene er utarbeidet av fysio-terapeuter og idrettsinstruktører ved våre institusjoner i samarbeide med brukere. Vi håper de nye treningsprogrammene gir grunnlag for et godt tilbud lokalt til dere som ønsker å bruke kroppen og drive fysisk aktivitet. Daglig fysisk aktivitet Elever skal få én time fysisk aktivitet på skolen hver dag fra 1. til 10. klasse. Det går et flertall på Stortinget inn for. - Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, mener Utdanningsforbundet

Lite fysisk aktivitet gir dårligere ungdomshelse Det

 1. Aktivitet var signifikant negativt korrelert med andel ufaglærte, andel sykepleiere og beboernes grad av mobilitet. Generell omsorg var signifikant negativt korrelert med andel ufaglærte. Forskerne konkluderte derfor med at fysisk og sosial aktivitet fortsatt er på et relativt lavt nivå til tross for gjentatte kampanjer fra helsemyndighetene
 2. Noen barn og unge opplever mestring knyttet til fysisk aktivitet, mens andre opplever liten grad av mestring. Noen er i et miljø der familie og venner driver med fysisk aktivitet, mens andre er i et miljø der man foretrekker aktiviteter som krever lite fysisk aktivitet
 3. - Ungdom er for lite fysisk aktive og mange oppfyller ikke anbefalingene om å være aktive en time hver dag. En studie fra Sogn og Fjordane gjennomført for drøyt 10 år siden viste at mer fysisk aktivitet i skolen kunne bedre kondisjonen til elevene med 10 prosent, sier Katrine Nyvoll Aadland, stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet og Norges idrettshøgskole

Lite kjent. Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det er hennes inntrykk at denne paragrafen er lite kjent. - Fra kurs og etablering av håndbøker har jeg inntrykk av at mange virksomheter har lagt til rette for fysisk aktivitet på forskjellige måter For lite fysisk aktivitet, røyking, for mye alkohol og et usunt kosthold er de hyppigste årsakene til såkalte livsstilssykdommer deriblant hjerteinfar..

Fysisk aktive personer rapporterer bedre humør, økt overskudd og bedre livskvalitet sammenlignet med personer som er lite fysisk aktive. I tillegg reduserer fysisk aktivitet blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykisk uhelse lite effekt • Blake et al 2009 • Fysisk aktivitet bør derfor inkluderes som et tilleggstiltak ved behandling av angstlidelser hos eldre. • I tilfelle der angst for å falle/skade seg selv er til stede, bør man ta dette opp med pasienten før fysisk aktivitet bli anbefalt tiltakene er fokusert på å fremme fysisk aktivitet, og ikke nødvendigvis omfatter alle elementene i en helsefremmende livsstil. Aktive skolebarn er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Trygg trafikk, Politidirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet ved Avdeling for fysisk aktivitet (16) Fysisk aktivitet er enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk aktivitet benyttes som overordnet begrep og inkluderer alle former for fysisk utfoldelse, som for eksempel arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøving og fysisk fostring Det er lite forskning som viser hvilke former for fysisk aktivitet som er gunstigst, selv om det er noen former som kan avvises som «sunne». Hovedsaken er å finne former som bedrer den fysiske kondisjonen, som den enkelte kan mestre og først og fremst trives med. Det er mange muligheter

En nynorsk-amerikansk studie har sett på hva arbeidsrelatert stress, søvnmangel oglite fysisk aktivitet kan gjøre med risikoen for hjerte— og karsykdom hoskvinnelige helsearbeidere. Studien viste at kvinner som hadde søvnmangel ogdrev med lite fysisk aktivitet, scoret langt høyere på risikovurderingen forhjerte- og karsykdom enn resten av deltakerne Eldre er en stor og variert gruppe både når det gjelder alder, fysisk form og grad av selvhjulpenhet i hverdagen, noe som må få konsekvenser når vi skal anbefale fysisk aktivitet. Eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig

Ned i vekt av trening? | Tidsskrift for Den norske

Kortstokken inneholder 35 kort med ulike beskrivelser av aktiviteter/leker. Passer godt til gymtimer eller andre sammehenger der elevene har fysisk aktivitet. Kortene kan trekkes direkte i undervisningstimen eller som planlegging av en økt. De fleste kortene er enkle, og krever lite utstyr. Perfekt for lærere som øns Kanskje er lite fysisk aktivitet en av de sterkeste risikofaktorene for depresjon vi faktisk kan påvirke, sier prosjektleder Arnstein Mykletun til Dagens Medisin. Han er professor i helsetjenesteforskning, psykolog og seniorrådgiver ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet Utviklingshemmede og deres fysiske aktivitet har fått lite forskningsmessig oppmerksomhet, både i Norge og i andre land. En av de få norske studier som er gjennomført, viser en sterk nedgang i deltakelsen i fysisk aktiviteter fra 1989 til 2001 Fysisk aktivitet er verdens beste medisin. At fysisk aktivitet kan minske risikoen for kreft er best dokumentert for tykktarmskreft og brystkreft, som er noen av de vanligste kreftformene i Norge.. Regelmessig mosjon er spesielt viktig i puberteten, når brystvevet er i utvikling, og etter overgangsalderen, når brystkreft vanligvis utvikles

Fysisk aktivitet - Folkehelserapporten - FH

• Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel • Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive Fysisk aktivitet er veldokumentert for å forebygge og behandle over 30 ulike diagnostiserte helseproblem og tilstande Glimt - fysisk aktivitet. Om Glimt. Glimt er et fysisk aktivitetstilbud i Sandefjord kommune for innbyggere med psykiske helseutfordringer. Tilbudene er gratis - og du trenger ingen henvisning for å delta på våre aktiviteter. Svømming gir lite belastning på ledd,.

Fysisk aktivitet og eldres helse - gå på! Tidsskrift for

 1. ske risikoen for brystkreft er preget av studier med svake funn, sier Kristin Benja
 2. Skrevet av Heidi Tjugum og Inger M. Skarpaas, Kreftforeningen.Mange brystkreftpasienter er usikre på hvor myede kan og bør være i fysisk aktivitet, og bruker ofte kroppen for lite både under og etter behandling. Undersøkelser viser imidlertid at tilpasset fysisk aktivitet ikke bare kan bidra til å redusere risikoen for brystkreft, men kan også være gunstig for den som rammet av brystkreft
 3. st 3 ganger i uka 07.09.2016 18 Objektivt målt fysisk aktivitet 6-, 9- og 15-åringer og utdanning, landsgjennomsnitt • Sammenheng mellom foreldrenes utdanning og gjennomsnittlig aktivitetsnivå blant 6-årig
 4. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for depresjon med 70%. Risikoen for angst og andre psykiske lidelser reduseres også. Det er også indikasjoner på at fysisk aktivitet danner nye celler i deler av hjernen som har med hukommelse og læring å gjøre. Det skal ikke mye aktivitet til før man oppnår helseeffekter av fysisk aktivitet
 5. st 60
 6. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er resultatet av en rullering av Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016. Kapitler som omhander friluftsliv er utvidet og omfatter også det en kan kalle en sti- og løypeplan. Planen er utarbeidet som e
 7. dre med åra

Sektorplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022 Side 4 av 43 1 BAKGRUNN 1.1 INNLEDNING En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas av kommunestyret Tekst: Gro Marit Rødevand Hensikt med kapitletMange mennesker med utviklingshemning er lite fysisk aktive og pådrar seg livsstilsykdommer, ikke minst pga. manglende fysisk aktivitet. Hensikten med kapitlet er at du som støtteperson kjenner til hvor viktig fysisk aktivitet er for helsa og hvor mye aktivitet helsemyndighetene anbefaler. Det er viktig at støttepersoner bli Fysisk aktivitet og lek. Natur, teknikk og bærekraftig utvikling. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring

Aktiviteter for alle målgrupper - helsenorge

 1. Målsetting, fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO Daglig fysisk aktivitet som gir positive opplevelser og erfaringer for alle elever Tiltak: Fysisk aktivitet innarbeides i skolens verdier og planer og forankres hos alle ansatte Skolen legger til rette for fysiske aktiviteter som fremmer glede, trivsel, mestring og vennska
 2. Rådet for fysisk aktivitet og ernæring tilrår en halv time aktivitet hver dag. Så lite skal det til for å få helseeffekt. Fysisk aktivitet er en del av behandlingstilbudet ved Jæren DPS. Dette tilbudet gis i kombinasjon med annen form for behandling. Det være seg ulike treningsøkter ved Elixia, turer, ridning, bowling og andre aktiviteter
 3. hvorvidt lite fysisk aktivitet øker risikoen for utvikling av astma. Tilsvarende er årsakssammen- henger mellom redusert fysisk aktivitet og risiko for utvikling av astma kun basert på spekulasjoner. En inaktiv livsstil og redusert ekspansjon av luftveier og lunger er imidlertid rapportert å føre til økt bronkial hyperreaktivitet, e
 4. Fysisk aktivitet. I 2020 hadde vi hjemmeskole i en lang periode. Vi ble litt redd for at det kunne føre til mye stillesitting og lagde derfor en samling med aktiviteter som krevde lite utstyr og som kunne gjennomføres hjemme. Vi tror at dere fremdeles kan bruke dem,.
 5. En systematisk kunnskapsoversikt viser at fysisk aktivitet blant unge har effekt for deres fysiske helse. Men hittil har det vært vanskelig å påvise tilsvarende effekter på psykisk helse, læringsmiljø og læringsutbytte. Basert på den kunnskapen man har så langt, skal det nå forskes på hva som skjer når man innfører mer fysisk aktivitet i norske ungdomsskoler

Hva fysisk aktivitet gjør med kroppen - helsenorge

Finn bilder av Fysisk Aktivitet. Gratis for kommersiell bruk Ingen attribusjon kreves Ingen opphavsret Planen vil erstatte kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017, som ble revidert i 2014. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser skal bidra til å: Gjennomføre en målrettet utbygging, tilrettelegging og vedlikehold av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser

Hva skal den daglige fysiske aktiviteten i skolen være

 1. Lite tyder på at unge er blitt mindre aktiv
 2. - For lite fysisk aktivitet - V
 3. Sammen om aktive liv
 4. Fysisk aktivitet - Wikipedi

Fysisk aktivitet og arbeid - nytt faktaark - STAM

Tips: Les helsedirektoratet sine anbefalinger om kostholdOvervekt - hvordan unngå det - helsenorge

Fysisk aktivitet - Nasjonalforeningen for folkehelse

Idrott och hälsa: augusti 2013

Fysisk aktivitet - Oslo universitetssykehu

Diabetes og hjertesykdom | LHLFem snabba frågor till Lisbeth Wikström-Frisén | KRAFTVoksipose | Kristine Marias CelleTove Eriksson - Lastpallar blir till terränghinder - Tips
 • Förhistorisk tid tidslinje.
 • Trekant symbol word.
 • Kan man bade uten tampong.
 • Tommeline design.
 • Binyrebarkhormon og alkohol.
 • Hornbach bremerhaven sortiment.
 • Fitness mat sverige.
 • Minigris voksen.
 • Peter pan bobil.
 • Gågate sarpsborg butikker.
 • Flown the coop.
 • Når fastlegen svikter.
 • Lier sykehus 2018.
 • Fixie 2 speed.
 • Kendrick lamar height.
 • Pris flott matfett.
 • Singelkväll malmö.
 • Småbruk til salgs oppland.
 • Ringnes ølsenter.
 • Lemminge haustier.
 • Cosilana ulldress.
 • Sj ordliste.
 • Ultralyd mus.
 • Starclub mainz facebook.
 • Marengskake med karamellkrem.
 • Bettina skounborg mariann poulsen.
 • Geneva touring xs test.
 • Lørenskog hus evita.
 • Wandbilder pastell.
 • Hotels in annaberg buchholz deutschland.
 • Förhistorisk tid tidslinje.
 • Køb af hvalp.
 • Howard the duck donald duck.
 • Fotografie tipps und tricks.
 • Super mario sengetøy.
 • Vw california xxl video.
 • Teppe til grå sofa.
 • Morsomme apper 2017.
 • The sims 3 plattformer.
 • Olympics 2018 opening ceremony performers.
 • Hva er coc dokument.