Home

Hva er en god strategi

Hva er en god strategi? - Universitetet i Osl

Hva kjennetegner strategi i offentlig sektor? (PDF) Tobias Bach, professor, UiO Video av innlegget; Samtale mellom Randi Lunnan og Tobias Bach om strategibegrepet Video av samtalen; 13:30: Pause - mingling og enkel bevertning: 13:45: Hva er en god virksomhetsstrategi, hvorfor er den viktig og hvordan skal den etableres Det er i virksomhedens strategi, at de store mål bliver sat. Strategien er altså et fikspunkt for alle, der er en del af virksomhedens fremtidige udvikling. Men hvordan arbejder du med strategien, hvad indeholder en god strategi, og hvilke udfordringer skal du forvente? Det stiller vi skarpt på i denne artikel En felles strategiprosess. Det er ingen fasitsvar på hva som bør inkluderes i en strategiprosess. Det er viktig at dette tilpasses og skreddersys til bedriften. Men en viktig faktor for å kunne lage en strategi for framtida er å få kartlagt hvor vi er i dag. Hvilke styrker har vår bedrift og hva kan gjøres for å forsterke disse En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra. Hva er kriteriene for god strategiutvikling ? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Riksrevisjonens lederkonferanse Sundvollen, 26.09.201

Strategi er en betegnelse som tidligere særlig ble anvendt om store militære operasjonsplaner, mens taktikk betegnet føringen av mindre enheter. Begrepet brukes nå generelt om opplegg og gjennomføring av planer med sikte på å nå bestemte mål av militær så vel som sivil karakter. Begrepet strategi har sin etymologiske rot i gresk, og er satt sammen av stratos (hær) og agein (å lede) Abilator har, i samarbeid med Østlyng & Bjerke, kjørt seminar med ulike temaer denne høsten. Det seneste seminaret i rekken handlet om hvordan vi kan skape en god strategiprosess.. Gjennom å gi noen knagger til seminardeltakerne om begrepet strategi kom de raskt i gang med å reflektere rundt temaet for dagen En modell for strategisk prosess og strategiutforming. Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet.En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens. Lurer du på hva forskjellen er mellom visjon, misjon, verdier, strategi, mål og tagline? Da er du i godt selskap. Det finnes ikke et universelt fasitsvar på spørsmålet, verken akademisk eller blant ledere, men det finnes mange gode forsøk. Begrepene brukes til dels om hverandre, og det finnes også andre og nyere trendbegrep som er men Hensikten er å gi en klar nok beskrivelse til at vi kan se for oss og forstå hva visjonen egentlig går ut på. I tillegg skal målet, som ordet sier, gi oss en tilstrekkelig god retning til at vi kan arbeide fram mot det. Vi bør også kunne vite når målet er nådd

Strategien er en plan som skal si noe om hva du skal gjøres for å nå ett konkret mål, men den skal ikke si noen om hvordan det skal gjøres. En strategi er et resultat av noen overordnede, integrerte valg som posisjonerer selskapet på en måte som gjør at det får bærekraftige, varige fordeler sammenlignet med konkurrentene 25.06.2013 1 Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik 25.06.2013 Hva er mål? • Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. 25.06.2013 2 Målhierarki Operasjonalisering a

Prosesskartlegging i ledelsessystemet SIMPLI - enkelt!

Hvad er en strategi, og hvordan får du lagt en stærk strategi

Nå har du en modell, men la oss ta et skritt tilbake for å se på litt teori som forklare hvorfor vi skal bruke en slik modell. Definisjon av strategi. Hva er en kommunikasjonsstrategi? Få klarer å definere det på en god måte Mål og strategi må ses i sammenheng. Mens målet vi setter seg, forteller oss hvilke resultater vi ønsker å oppnå i en planperiode, forteller strategien hvordan målet skal nås. Strategien er dermed kartet som viser veien til målet. Siden en strategi er en en angivelse av hvordan et mål skal nås, må begrepene mål og strategi alltid ses i sammenheng, da det har lite for seg å sette. Derfor er en fornuftig strategi kun et fundament og ofte heller ikke så krevende å lage. Utfordringen ligger følgelig oftest i driften; det er der man møter konkurranse, det er der man kan skape varige konkurransefordeler, Spørsmålet blir da hva som er god ledelse STRATEGI. Når man skal starte en bedrift, uavhengig av hva man tilbyr, må man ha en strategi for å kontrollere vekst. En god strategi øker sannsynligheten for lønnsomhet på lang sikt, og hjelper til med stabilitet innad i organisasjonen. Strategier er tiltakene/aktivitetene man gjør for å nå et mål

God strategi gjør det enklere å foreta riktige valg

Hva er de viktigste målene til virksomheten? Hvordan kan kommunikasjon brukes som verktøy for å nå målene? Hvor skal du og hva vil du oppnå? Hva skal du formidle? Definér kommunikasjonsmål, tydelige KPI-er, slik at det operative kommunikasjonsarbeidet følger strategien. En kommunikasjonsstrategi må henge sammen med merkevarestrategien Hva kan HR gjøre/levere for å sikre effektiv samhandling, god ledelse, ønsket bedriftskultur? Må ha innsikt i forretningsprosessene HR som business partner må være kompetent til å være CEOs sparringpartner på alle forhold som gjelder human kapital, organisering og ledelse, på samme måte som CFO er sparringpartner på alle forhold som gjelder business controlling, økonomi. En god forretningsmodell gir ifølge Drücker svar på spørsmål som «hvem er kunden» og «hva verdsetter kunden». Forretningsmodellen er den underliggende logikken som forklarer hvordan du skaper kundeverdi (omsetning) til en forsvarlig kostnad, slik at ansatte og eiere får de resultatene de forventer (lønn og utbytte) Gjennomfør din digitale strategi! Når du har avklart hva målet ditt er, og hvordan det skal oppnås, må du prioritere tiltakene. Du kan ikke gjøre alt med en gang, så du må velge hva som er viktigst. En vanlig feilprioritering er å undervurdere kostnaden ved «ubetalte tiltak», som kan være tidkrevende oppgaver Spørsmåla er også heilt sentrale dersom du har planar om å lage ein HR- strategi eller eit målbilete. HR-strategien skal ta utgangspunkt i ein analyse av krav frå omverda og organisasjonen sine styrkar og utfordringar, for å kunne klargjere kva som bør vere verksemda sine prioriterte oppgåver innan HR

Strategi - Wikipedi

Når du utvikler strategi for merkevarebygging, er det 7 aspekter du må ha på plass for å skille deg ut fra dine konkurrenter. I dette innlegget går vi inn på hva disse 7 innebærer, hva du trenger å gjøre for å få det iverksatt, og nøkkelelementer du må ha med, og spesifikke eksempler for å sette deg i gang Hva ligger til grunn for en god SoMe strategi, hva er poenget med en slik strategi ? For å svare på disse spørsmålene trenger vi først noen fakta i forhold til Sosiale medier og brukerne. SoMe står for snart 50% av nettbruk, og er i ferd med å passere E-post som kommunikasjonsmedium

Hvordan lykkes med implementering av en strategisk plan Vær tydelig på hva du ønsker å oppnå, og deretter finne ut hvordan du skal oppnå det. Men er det så enkelt? Hver organisasjon har sin kompleksitet noe som bidrar til utfordring med henhold til implementeringen og gjennomføringen av en ny strategi. Her spiller også mellomledelsen in En god forretningsstrategi er styrets og ledelsen sitt ansvar. Allegro har lang erfaring med å fasilitere denne type prosesser. Vi legger vekt på forenkling og gjennomføringskraft i disse prosjektene. En langsiktig strategi Strategiarbeidet handler om at du må se hele det langsiktige bildet

En strategi er en valgt en framgangsmåte for å vinne et slag eller løse et problem. kan utnytte sin styrke og hva en må gjøre med eventuelle svakheter (Flavell, 1979, Dette kan være en god strategi dersom målet er å bli ferdig med leseleks Strategiplan og forretningsplan er begreper som mange ganger brukes om hverandre. Selv om det er formålet og innholdet som er viktigst for enhver plan, så kan det være nyttig se hva som normalt skiller disse. En enkel forklaring er at forretningsplanen ser bedriften fra utsiden og besvarer spørsmål rundt hvem og hva. Strategiplanen har et mer internt En god kundeopplevelse (customer experience) er høyt prioritert hos mange bedrifter. Bruk disse 7 tipsene for å skape en god strategi for kundeopplevelser Hva er ditt kjerne budskap og virksomhetens pay-off; Kanalplan; Handlingsplan; Her får du konkrete tips til hvordan du skal lage en god kommunikasjonsstrategi. Vil du vite mer, eller få hjelp med eget kommunikasjonsarbeid? Kontakt vår rådgiver Ida Midtgaard eller en av våre ansatte for en uforpliktende prat om kommunikasjon og strategier

En kort og god artikkel om et viktig tema. Min refleksjon er at det er krevende å modne arbeidet med strategisk HR i en organisasjon. Dette arbeidet vil nødvendigvis avdekke at det mangler kunnskap og forståelse Strategi. Nasjonal e Det vil gi pasienter tryggere behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Hva er Én innbygger - én journal? Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Nasjonal e-helsemonitor Men hva skiller egentlig endringsledelse fra god ledelse generelt? Gjennom å klikke deg gjennom våre praktiske steg, ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av hvordan du skal lede i endring. Hvem gjør hva i endringsprosesser De aller fleste bedrifter skulle ønske de var best i klassen på kundeservice. Det sies at alt som skal til for å gi kundene en eksepsjonelt god opplevelse er å tilby dem et produkt eller tjeneste som virker, og så behandle dem godt. Det er i alle fall opriften til en av guruene innen kundeservice, Shep Hyken. Det er som så mye annet innen business, enklere sagt enn gjort å sette.

All virksomhet kan beskrives som en samling med prosesser. For eksempel produksjon av produkter, oppfylling av ordrer, utvikling av nye produkter, vedlikehold av varemerker og løsning av kundens problemer. Det å arbeide med økt verdiskapning i virksomheten betyr dermed i praksis å forbedre de ulike prosessene Videre er det viktig at bedriftens strategi hjelper en å strukturere ulike delstrategier ut i tid. For et vekstselskap med store mål 3-10 år frem i tid, er det avgjørende at en er tydelige på hva som skal gjøres i ulike faser. Dette bør være tydelig for bedriften på overordnet nivå, men også overfor de ansatte på ulike nivåer Om du og din virksomhet skal utforme en digital strategi bør dere svare på en del spørsmål i forhold til hva strategien skal inneholde. Klarer du å gi svarene på de følgende spørsmålene, er du langt på vei til en god digital strategi HR-STRATEGI 2014-2017. Vi satser på kompetanse! Nye leder- og medarbeiderkriterier angir hva som er god ledelse og godt medarbeiderskap i Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Det er viktig implementering av HR-strategien er en prioritert oppgave i JD! Jeg ønske

Stor oppslutning om forundersøkelsen! | Administrativt

Er motivasjonen utfordringen, er løsningen ofte mer kompleks. Da er det din jobb som god leder å finne ut hva som er årsaken, og hvordan medarbeideren kan motiveres. En god læreregel er unsett å være tøff på resultater, men myk på personen. Noen viser store forventninger ved konstant å overvåke fremgangen til den enkelte ansatte HR er derfor ikke bare forvaltning, men også strategi, så det neste begrepet å bli kjent med er Human Resource Management (HRM) og det kan defineres som et mønster av planlagte HR-aktiviteter iverksatt for å fremme utnyttelse av menneskelige ressurser som skal gjøre en organisasjon i stand til å nå sine mål Hva er helsekompetanse og hvilket norsk begrep skal benyttes? 5 Helsekompetanse må være en naturlig del av virksomhetens strategi og gjenspeiles i planverk og rutiner. I likhet med at samfunnet digitaliseres, blir lingsplaner på en god måte. Tilstrekkeli

Strategisk HR handler om å jobbe frem og legge til rette de beste forutsetningene for opplevd god personalledelse. Det er mer enn bare personalledelse, det er også en del av organisasjonens helhetlige strategi. En organisasjons mål/formål er oftest vekst, og økonomisk gevinst til eier og aksjonærer Stikkord: hva er en god strategi. God strategi er fleksibel strategi God strategi er fleksibel strategi. april 8, 2018 Maylinn kommentarer 0 kommentarer. I påsken brukte jeg tid på å koble av og bruke tid med familien. I løpet av uken ble det spilt en god del kinasjakk- et spill jeg liker ganske godt

strategi - Store norske leksiko

I utforming av en kompetanseplan er det viktig å tenke på følgende punkter: Strategi Ta gjerne utgangspunkt i virksomhetens visjon. Hva skal du/dere i virksomheten oppnå/skape? En kompetanseplan skal følge virksomhetens strategiske mål - både på grunnleggende ferdigheter og spesialområder En god digital strategi sier noe om målene som er satt, hvilke digitale kanaler du skal bruke og hva slags aktiviteter du ønsker å gjennomføre. En digital markedsføringstrategi handler kort sagt om hva som skal gjøres Hva er strategi? gir en presis oversikt over strategifaget. Gjennom å presentere flere perspektiver gir Pettersen en bred forståelse av hva strategi er, og hvorfor noen virksomheter har et. Det viste seg å være en god strategi. Noen mennesker kommer med unnskyldninger som: Jeg har ikke tid til strategi. Det er livet ditt. Hvis du vil være kortsiktig fokusert, er det også en strategi. Hovedvekten ligger på å bestemme hva jeg skal gjøre neste år. Å bestemme er det viktigste aspektet. Du kan gjøre en million ting i livet. En vellykket endring starter med en god plan. Å sette en god strategi eller plan for en endring kan være krevende, da det er mange faktorer en må ta hensyn til. Endringskaleidoskopet gir en oversikt over hva du må ta hensyn til når du skal utarbeide endringsstrategien

En god strategiprosess - Abilato

 1. En-to korte setninger som utdyper overskriften. Som tommelfingerregel er 25 ord maksimum i ingressen. 3. Brødteksten. En god lengde på en sak er rundt 300 ord, eller 2500-3000 tegn med mellomrom. En informerende sak svarer på spørsmålene hva, hvor, når, hvem, hvorfor og hvordan. Start brødteksten med det viktigste. Bruk korte avsnitt.
 2. Det danske byrået Bro kommunikation lager spenstige tekster på bloggen sin. I et av de siste innleggene, som jeg kom over på Twitter, postet av @holmhelgesen på Twitter, tilbyr de en ebok i hvordan man lager en god kommunikasjonsstrategi. Eboken inneholder vel egentlig lite nytt i forhold til alle de andre modellene som finnes rund
 3. En felles plattform med tydelighet om hva som er situasjonen, leveransen og mål for virksomheten er utgangpunktet. Med kamp om virkeligheten må det arbeides med utgangspunktet for ledelse. Manglende felles forståelse av virkeligheten kan være forståelig i en stor virksomhet med lang avstand fra pasientbehandling til øverste leder, men det øker faren for feil beslutninger og for mye.
 4. Det er en organisasjon som har fokus på og jobber aktivt med sine styringsparameter. Så verdier er alt som støtter det livskraftige, lykkelige; eiendeler er verdier, og pluss på bunnlinjen er en verdi. Alle ting som støtter oss i vekst og utvikling og et god liv er verdier
 5. Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig
 6. Innledningsvis i prosessen med å utarbeide ny strategi for kvalitet for stavangerskolen, ble elevrådene på alle skolene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy bedt om å drøfte hva som kjennetegner en god skole. Elevenes tilbakemeldinger er samlet i dokumentet Hva er en god skole
 7. De har alle en tydelig strategi. Alle vet hvor virksomheten skal, hvorfor de skal dit, hva man har valgt bort, De har tydelige roller med krav til prestasjon - det er ingen tvil av hvem som har ansvar for hva, hvem som beslutter hva, hva som er en god prestasjon,.

En modell for strategisk prosess - Kreativt Norg

 1. gjennom god internkontroll. Nordland fylkeskommunes IKT-strategi er av en overordnet karakter. Den tar ikke for seg konkrete IKT-prosjekter innenfor de enkelte sektorene. En overordnet handlingsplan skal understøtte denne IKT-strategien. Handlingsplanen skal detaljere hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvordan det skal gjennomføres
 2. Kjøp Hva er strategi? fra Tanum Denne strategiboka er en gjennomrevidert og ajourført utgave av Richard Whittingtons prisbelønnede lærebok 'What is Strategy - and Does it Matter?'. I et fag som er beryktet for sitt utvalg av lærebøker i 'mursteinsformat', har Whittington klart å skrive en original og engasjerende bok som lever opp til betegnelsen 'faglig buljongterning'
 3. Dean Fixsen m. fl. (2005) har utviklet en modell som gir en god forståelsesramme av hva som skjer i selve implementeringsprosessen: Organisasjonsstruktur er hvor gode systemer og orden det er i organisasjonen - kapasiteten til organisasjonen før endringen
 4. Hva er Regional omstilling? Aktuelt; Handlingsplanen Dette er handlingsplan. Handlingsplan er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og konkrete tiltak med hovedaktiviteter. Det er kommunen som har ansvar for at det blir utarbeidet forslag til omstillingsplan og handlingsplan i strategi- og forankringsfasen

Med det mener vi at det ikke er så enkelt som å si at en kultur er «måten vi gjør ting på». Bedriftskulturen er ikke noe man kan jobbe med uavhengig av de andre elementene i en bedrift, som strategi, personalpolitikk, visjon og så videre. Det er smartere å tenke på bedriftskulturen som et resultat av alt som foregår i bedriften. img Hva er blue ocean, og hvorfor bør du vurdere denne strategien? Continue. img J Hva er en strategi, og hvorfor lager vi strategier En markedsplan er en tydelig slagplan for markedsstrategien din. Dette er vår oprift. Markedsføring er et svært bredt felt, og den største utfordringen for mange er faktisk kanskje å velge bort noen av mulighetene. Vi ser ofte bedrifter som har forsøkt å løse markedsføring på egen hånd, uten å se resultater - nettopp fordi de ikke har en tydelig nok plan Uansett hva grunnen til spørsmålene er, så er det fire ting vi er svært opptatte av. 1. Kunnskap er en viktig bit av god kundeservice. Men, det som mange kanskje ikke tenker på, er at vel så viktig er hvordan kundene kan nå oss. Hvis vi er utilgjengelige, da hjelper det lite at vi er positive, raske og gir gode svar. 4

En kortversjon av denne artikkelen er publisert i Dagbladet 10. oktober 2017. Regjeringen har nylig, sammen med Krf og Venstre, gitt Norge en strategi for god psykisk helse. Det har landet ikke hatt siden 2008 Det er en bra start, men derfra blir det ofte vanskeligere. Dette innlegget handler om hvorfor en visjon er et godt styringsverktøy for å nå strategiske mål, og viktigere; hvordan du lager en god, modig visjon for virksomheten. Men først: Hva er en visjon? En visjon er en ledestjerne for virksomheten Forresten: Hva spiste du til frokost i dag? Nå tenker du nok på akkurat det. For spørsmål hijacker hjernen vår. Det er en slags mental refleks. Når hjernen får et spørsmål slipper den alt den har i hendene og fokuserer på svaret - enten det gjelder enkle spørsmål om frokost eller komplekse problemstillinger om strategi

Hva er Solberg og Høies videre Corona-pandemien er en av de største eller er det en alternativ strategi som bygger på en konkret risiko- og sårbarhetsanalyse av de to. Omstillingsmidlene er en ekstraordinær satsing, Lag en liten strategi for innhold og oppdatering av Facebook-siden, gi noen ansvar og mandat, og kom i gang. Lykke til! Kortfattet informasjonsfolder til kan det være en god idé å lage en enkel publikasjon med informasjon og noe redaksjonelt innhold og distribuere denne til husstander. En klar strategi viser de overordnede veivalgene, og endringer og forbedringer som skal prioriteres i årene fremover. I strategien Bolig for velferd er det definert tre hovedmål og sju innsatsområder. De sju prioriterte innsatsområdene angir veivalgene for hva som skal prioriteres for å nå hovedmålene En god visjon i kombinasjon med forretningsidé, mål og verdier er godt på vei til å kunne gi deg svar på hva som er virksomhetens unikhet. Slike prosesser hvor man involverer hele arbeidsstokken kan føre med seg mye positivt som at kreativiteten blomsterer, ideene flyter og alle bidrar til fellesskapets beste

Tiden for de store tanker: Visjon, misjon og strategi

 1. Det er stor kraft i god kommunikasjon. Hva du sier hvor, når og hvordan skal ikke være tilfeldig. God kommunikasjon er en suksessfaktor enten du skal lansere et nytt produkt, øke salget, lykkes med omstilling eller bygge ønsket kultur og omdømme
 2. Strategi: framgangsmåte for å nå et mål. Hoppe i det? Bedrifter som har tenkt seg inn på sosiale medier burde ikke bare kaste seg ut i det. Om de ikke vet hva de vil ha ut av det, eller hva de kan tilby folk via det, så kommer alle parter til å ende opp skuffed
 3. istrative assistent, og det er ikke rollen en selger skal ha. Det var de 5 prinsippene for en god relasjon. Følger du disse prinsippene vil de ikke bare like deg mer, det vil være mye mer sannsynlig at de iverksetter tiltak på hva det er du vil de skal gjøre.
 4. Styreleder en en viktig samarbeidspartner for daglig leder, og bør stebe etter å gjøre daglig leder god. Etablere/jobbe med strategi, mål og verdier Det må være tydelig hva som er selskapets visjon og målsetninger. Hvorfor er selskapet til? og hva ønsker det å oppnå? Strategien skal si noe om hvordan selskapet skal oppnå visjon og.
 5. dre av - f.eks en mer kommersiell tenkning og handling, kundefokus, deling av kunnskap eller mer fokus på produktivitet? Gitt at vi har identifisert et par adferdsmønstre som må videreutvikles, ja, da er det en god begynnelse, men bare en brøkdel av kulturarbeidet er unnagjort
 6. Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy, men også en nødvendighet for å gjøre turen til en tryggere opplevelse. 1 Planlegg turen og meld fra hvor du går. Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy å gjøre før du legger ut på tur, men noe som pågår underveis på selve turen og som sikrer en god opplevelse for alle deltakere

Lage visjon og strategi - IPOs nettste

 1. En god nettside fanger oppmerksomheten og lokker frem følelser i deg, slik at du får lyst til å bli værende på siden. Den er intuitiv, brukervennlig og gir deg en klar grunn til at du ønsker å utforske den videre. Den har klart og tydelig språk, tydelige CTA-knapper og fine visuelle elementer. Men en god nettside er ikke bare laget til.
 2. Bedriften har en meget god pensjonsordning for sine norske ansatte, med en sparesats på 7 prosent av lønn inntil 7,1 G (657 000 kr) og 20 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (1,1 millioner kr). Lene Trollnes, konserndirektør for HR og Kommunikasjon i Yara, sier i en artikkel i Aftenposten at selskapet alltid har hatt som mål å ta godt vare på sine ansatte
 3. Hvis noen er stille, spør dem hva de synes. Hvis dere er en stor gruppe, er det en god idé å dele seg, slik at de som ikke er komfortable med å ta ordet i større grupper også blir hørt. Tips: Ikke glem et positivt samtaleklima - Bruk de fire perspektivene på en positiv og oppmuntrende måte
 4. Vi vet at det eksisterer en mengde ulike oppfatninger om hva en visjon er. Det er grunnen til at vi nå skriver en forklarende tekst rundt temaet her. Fordi vi dessverre ikke sitter med noen lovgivende myndighet vil vår definsjon selvsagt ikke bli den endelige forklaringen på hva en visjon er, men den blir vår endelige definisjon, og dermed det vi snakker med våre kunder om
 5. TONE - strategi for kildekritikk. Ikke stol på noen før du har funnet en god grunn til det! LK20. LK06 Vis kompetansemål. Kildebruk. Denne lisensen gir deg rett til å Hva er det å være objektiv? Hvis du ser i en ordbok, vil du finne ord som upartisk,.
 6. Samtidig er det slik på mange områder i livet kreves regler, så og for «den gode samtale», og reglene er i stor grad de samme om det gjelder kommunikasjon på jobb, hjemme eller blant venner. En kan være flink i profesjonell sammenheng, uten å få det til på hjemmebane. Et tips: Søk etter egen forskjell
 7. I forsvaret har de samlet oppgaver i en shared sevices-modell. Det er både fordeler og ulemper ved slik organisering. Her får du artikkel 6 og 7 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR strategi oppleves av mange som noe høytflyvende,.

På vei til ledelse: Hva er strategi? - Blogge

 1. 1.2.3 Hva er en organisasjon Vi har funnet en definisjon av strategi som vi mener at er enkel, god og som vi kan jobbe med i denne oppgaven: Strategy is the long-term direction of an organisation (Johnson med flere 2011: 3
 2. Du må derfor få god innsikt i de tre områdene; a) hvordan gjør de ting i dag, b) hva er fordelen med måten de gjør det på i dag, og c) hva er ulempene (les: problemet) med måten de gjør det på i dag. Et eksempel. Gå et par år tilbake, og se for deg plenklipperen. Ingen i hele verden har behov for en plenklipper
 3. Tillit er god business - faktisk så bra at alle selskaper burde fokusere mer på å bygge en kultur enn på resultater i seg selv. Studier viser at det er en sterk korrelasjon mellom høyt tillitsnivå og lavt sykdomsfravær. Høyt tillitsnivå påvirker til og med hvordan børsnoterte selskaper presterer
 4. Se hva svenskene har sagt om korona men har nektet for at landets strategi er å bygge opp Det finnes ingen andre som har en like god og samlet kompetanse som er på.
 5. 20 grunnregler for en god selger . Gode selgere er mennesker som får ting til å skje. De sitter ikke passivt rundt og venter på at en kunde skal ta kontakt, men er ute i markedet - stadig på jakt etter nye muligheter og kunder
 6. Det er bra at regjeringen har utarbeidet en strategi. Den inneholder mange vesentlige momenter som vi er helt enige i må til for å skape og bygge god psykisk helse. Å knytte satstingen i psykisk helsefeltet til det generelle folkehelsearbeidet, og i større grad legge til rette for tverrsektorielt samarbeid, er viktig
 7. En god prosjektplan sikrer kvaliteten på sluttproduktet, og bidrar til godt arbeidsmiljø blant de ansatte. Hva er en prosjektplan? En prosjektplan er et skriftlig dokument som beskriver hvordan vi skal jobbe for å oppnå et konkret mål (et prosjekt)

Dette er Akson. Akson er todelt: Felles journalløsning i kommunene. Felles kommunal journalløsning betyr at helsepersonell i kommunene - som legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon, jobber i samme journalløsning, og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov.. Helhetlig samhandling på tvers av Helse-Norg GAMER.NO: Har du først reddet verden en gang, kan du like godt gjøre det en gang til.Det er vel kanskje ikke akkurat dette som ligger i tankene til Vaan og Penelo der de sniker seg inn på et. kjøpe og skrive strategi er et eksempel på en konservativ strategi alternativer som gjør at investorer å skrive dekket kjøpsopsjoner på de investeringer som allerede er en del av porteføljen. Ideen bak kjøp og skrive tilnærming er å skape en situasjon der investor kan realisere lager utbytte fra de underliggende aksjer og verdipapirer, samtidig som genererer inntekter fra samtalen.

Tenk gjennom hva er best for hele arbeidsplassen og ikke bare se din egen situasjon. En god ansatt ser sin rolle i den store helheten. Trivsel. Dersom man klarer å være en god medarbeider så vil man også trives bedre, mener Manus. - En god medarbeider har det bedre med kolleger og lederen Verksemda til Nasjonalbiblioteket er forankra i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova).Føremålet med lova er å sikre levering av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til Nasjonalbiblioteket, slik at vitnesbyrd om norsk kultur og samfunnsliv blir tekne vare på og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon Da er du ikke alene. Hva skal til da - for å få maksimalt ut av en workshop og komme frem til ting man ellers ikke hadde klart å skape alene, eller på et vanlig møte? Her er sjekklisten for å lykkes! Kom deg ut av huset! Lei eller lån et rom som er inspirerende, lyst og stort nok for de som skal bruke tid der, kanskje en hel dag Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Grønn strategi ble vedtatt av bystyret 21. september 2016, og er en plan som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Dette er et stort løft, og kan bare realiseres dersom næringslivet i byen og innbyggerne jobber sammen med kommunen

Adlibris er en av Nordens ledende nettbutikker med et bredt utvalg av bøker, garn, hobby, leker, kontormateriale og elektronikk. Vi ønsker å gi våre kunder en god kjøpeopplevelse og vårt mål er alltid å kunne tilby lave priser og rask levering En god dialog er en balansert og likeverdig samtaleform der alle deltakerne får en opplevelse av å bli hørt/ivaretatt. Part­ene i en likeverdig dialog vil forsøke å lære av hverandre og sette seg inn i hva som ligger bak andres synspunkter - og utforske disse ved å lytte aktivt En god strategi for arbeidskapitalstyring øker tilgangen til kapital som er bundet i balanseregnskapet ditt og tilfører virksomheten din den økte likviditeten som kreves for å finansiere vekst gjennom investeringer, ansettelser og for eksempel økt salgsfokus og markedsføring. Optimal styring av arbeidskapital og konTantstrø

God kunnskap om hvordan markedet er og hva som påvirker god behovsdekning før du kunngjør konkurransen, er vesentlig for å nå formålet med anskaffelsen. Publisert: 06. nov 2014 , Sist endret: 09. sep 202 Hva som blir definert som profesjonsstudie og ikke, handler i stor grad om hvilket syn på profesjonsbegrepet en tar utgangspunkt i. Dette er grunnen til at helt ulike utdanninger som jurist, lærer, medisin og sykepleier alle blir definert som profesjonsstudier Uansett om du lærer fra andres visdom eller oppnår innsikt fra egne erfaringer, vil det å bli en god leder handle om hva du gjør, og ikke hva du vet og kan. Her får du 8 essensielle egenskaper som kjennetegner en god leder. 1. Kommunikasjon. Altfor mange ledere kommuniserer altfor lite

JR-skjerpestål Knivsliper – NesgaardenEndre livsstil? Ja, det er mulig - Vertikal HelseMesteren – Magnus Carlsen og sjakkspillet – Sjakkhuset- Tenk om flere land hadde hatt permisjonsordninger som dere!Oppstartshjelpen: opriften på en komplett forretningsplanStrategisk storytelling i markedsføring

En god lærer kan bety enormt mye for elevenes læring. Mange av oss husker kanskje en lærer som gjorde spesielt langvarig inntrykk, lærerens avgjørende betydning fremheves i en rekke forskningsrapporter, og når vi leser den nye boka Klassen av Marte Spurkland ser vi hvordan læreren Anette blir helt uerstattelig for sine elever Her er det ingen fasit, men med kunnskap om hvilke muligheter du har og en god strategi i baklommen forbedrer du sjansene dine til å få en lav rente på lånet ditt. Hva er lånerente? Før du går på jakt etter den beste lånerenten, er det lurt å sette seg inn i eksakt hva lånerente er og hva de ulike rentene innebærer Som sagt tidligere er det vanskelig å definere hva som er god ledelse i ECEC-sektoren. Gjennomgangen over har vist at det finnes både ulike perspektiver, teoretiske ledelsestrender og forståelsesgrunnlag når det gjelder ledelse. Mye av litteraturen er også mer beskrivende, og tar ikke stilling til hva som er god eller mindre god ledelse En rutine beskriver oppgaver eller aktiviteter i en prosess. Beskrivelsen inneholder formål, omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten samt eventuelle frister. En arbeidsbeskrivelse gir en oversikt over de oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres og er knyttet til en rutine. Arbeidsbeskrivelsen skal inneholde hvem som gjør hva, hvordan det skal gjøres og når aktiviteten skal foregå

 • Pc skjerm stand.
 • Thule skistativ.
 • Filosofihistorie.
 • Naturlig hudpleie oppskrifter.
 • Norplan.
 • Gjæringssag jula.
 • Bekkestua bibliotek min side.
 • Praslin seychellene.
 • Egyptisk katteraser.
 • Trøffelolje pizza.
 • China restaurant dynastie hildesheim.
 • Aquabiking bruchsal.
 • Svart hvit fluesnapper lyd.
 • Olympische winterspiele 2014.
 • Niedersachsen interessante orte.
 • Iphone 8 plus ram.
 • Ekte meksikansk mat oppskrifter.
 • Stadthalle apolda heute.
 • Rede kryssord.
 • Swish swish tekst.
 • Bear grylls kniv.
 • Tikka masala matprat.
 • Stau wuppertal aktuell.
 • Querdenken tv.
 • Kanonhallen bryllup.
 • Spansk tall oversetter.
 • Baby trøtt etter vaksine.
 • Wz auktion 2018.
 • Filmdatabase kryssord.
 • Veganmisjonen bok.
 • Riga lettland interessante orte.
 • Eltempo metro forhandlere.
 • Den glade gris sarpsborg.
 • Emilio diaz billie early.
 • Efta.
 • Jennifer rostock du du du.
 • Hvordan lage hefte i word.
 • Waterboarding erfahrungsbericht.
 • Sminke gravid.
 • Gul trompetsopp vs traktkantarell.
 • Basseng bærum.