Home

Verdenshavene undervisningsopplegg

Her snakker Siv Kari Lauvset om samspillet mellom verdenshavene og resten av jordsystemet og hvordan kunnskapen om dette samspillet hjelper oss å forstå konsekvenser av klimaendringer. Lauvset er kjemisk oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om verdenshavene med lenker og bilder

Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om verdensdeler med lenker og bilder Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Hvert år havner over 8 millioner tonn plastsøppel i verdenshavene. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Marin forsøpling er et enormt problem for livet i havet Lager undervisningsopplegg om verdensarven 03.05.2016 Nå skal alle barn og unge i verdensarvområdet Vinje, Tinn og Notodden få opplæring i verdensarven med et nytt undervisningsopplegg Undervisningsopplegg barn. Vi har laget noen forslag til hva som kan gjøres i en undervisninbgstime. Her er det tips både til deg som lærer og du som kommer fra vannbransjen og gjerne vil bidra i en undervisningstime eller to. Til alle disse temaene ligger det mye informasjon å hente i de 8 kapitlene om vann

Verdenshavene og jordsystemet Cappelen Damm Undervisnin

Undervisningsopplegg om rettigheter barn og unge har og hvordan de har det i Norge og andre steder, samt ideer til hvordan bidra. Pedagogiske verktøy. Ressursbank Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen. IU er opptatt av at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene

Fakta om TV-aksjonen NRK: TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det so m gjør TV-aksjonen helt unik.. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning en Søppelhavet er et undervisningsopplegg som lærer elevene hva plastikk gjør med verdenshavene Publisert: 15.09.2016 - Kristian Røssaak «Søppelhavet» er et visuelt foredrag etterfulgt av en praktisk oppgave. Engasjert og hyggelig arbeid med å lage kermaiske fliser, på skolebesøk Søk etter læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og fritekst Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Forslag til undervisningsopplegg. Verdensarvdagen. ByggfagVerdensarv Plan + Bilder og tegning. Dag Solstad og boka hans T. Dag Solstad. En dag i tunnelen ved Rjukan. Energi for fremtiden. Kristofer Uppdal. Verdensarvord, Laila. Møsvatnforedrag. Notater til Møsvatnforedrag

Moava.org : Verdenshavene

Videopresentasjon fra kapittelet Kontinenter og verdensdeler i Gaia 7 Samfunnsfag Verdensdeler. Skoleelever blir kjent med plastforsøpling gjennom aksjonens undervisningsopplegg. Vi andre får mer kunnskap fordi NRK og andre medier setter søkelys på plastproblemer - og løsninger. Det er anslått at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år, ifølge Miljødirektoratet

Undervisningsopplegg Passer for. ungdomstrinn 8-10; naturfag; Forskere finner plast i over halvparten av vannprøvene fra verdenshavene. Det er manglende data på mikroplastkonsentrasjon, og det er behov for å vurdere omfanget av mikroplastforurensingen langs kysten av Norge Det er anslått at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år, ifølge Miljødirektoratet. Skoleelever blir kjent med plastforsøpling gjennom aksjonens undervisningsopplegg. Vi andre får mer kunnskap fordi NRK og andre medier setter søkelys på plastproblemer - og løsninger

Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring. Tema: 17. mai Mål: Forklare hvorfor og hvordan man feirer Norges grunnlovsdag, kjenne til tradisjonene knyttet til 17.mai feiringen. Beskrivelse: Materialet er beregnet for elever fra 1. til 7. trinn. Tema: Gegužės 17-oji Tikslas: supažindinti su Norvegijos Konstitucijos diena, jos atsiradimo istorija bei šventimo tradicijomi Dette tverrfaglige undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter, begrepsleker, som er tilpasset 4. trinn. Med forenklinger og lærerstøtte kan opplegget fungere godt for elever 3. trinn også. Aktivitetene gir elevene trening i muntlig kommunikasjon, og å undre, utforske, sammenligne og reflektere rundt naturfaglige og samfunnsfaglige fenomener Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Utdanningsforbundet Møre og Romsdal støtter TVaksjonens arbeid hvert år, Her er det til lov å være kreative! Salaby har utviklet et engasjerende, tverrfaglig undervisningsopplegg. Opplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag,.

Silur - Naturhistorisk museum

Årstrinn: 8.-10. trinn: Tema/tittel: Verdensdelene: Fag: Samfunnsfag: Kompetansemål: Samfunnsfag. lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regiona Britisk naturserie. Alt liv på jorda avhenger av verdenshavene og deres livgivende krefter I dette undervisningsopplegget skal elevene observere og registrere været i en uke. Videre skal de sammenligne egne observasjoner med værvarsler og værobservasjoner på noen nettsteder og i media Skoleelever blir kjent med plastforsøpling gjennom aksjonens undervisningsopplegg. Vi andre får mer kunnskap fordi NRK og andre medier setter søkelys på plastproblemer - og løsninger. Og kunnskap skaper handling, slik som under Mjøsaksjonen - med ny innsikt kan vi ta valg som vil stoppe forsøplingen i våre elver, vann og vassdrag - og i havet

Moava.org : Verdensdele

 1. Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill, og er utviklet av Hei Verden og Vennskap Nord/Sør. Gå til introside Kompetansemål Vis opplegg. Metodiske kompetansemål (Samfunnsfag Vg1 / Vg2, Utforskeren
 2. 2020 skulle bli året da Storbritannia gjorde seg ferdig med den langdryge utmeldingen av EU. Så kom korona-krisen og reiste ny tvil om britene vil avslutte den såkalte overgangsperioden ved årets slutt. Mens vi venter, kan vi spørre: Hva slags havn styrer Storbritannia mot, der et sted utenfor EU? TARGET YOUR SKILLS! Brexit: Sailing into Uncharted Waters ? study note
 3. Denne hvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling. Forskerne har lenge påpekt at marin forsøpling er et økende problem. Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) havner det årlig åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene. Vi har utarbeidet et eget undervisningsopplegg tilknyttet utstillingen Plasthvalen
 4. Det finnes dyr overalt i havet, fra fjæra til de største dyp, fra tropehavenes varme til dyphavets og ishavenes iskalde vann. Varme hav er rikest på arter, kalde farvann kan oppvise størst rikdom på individer, men mot dypet avtar rikdommen, og de største dypene er fattige på liv. Noen store dyregrupper finnes bare i havet (radiolarier, armfotinger, pigghuder, blekkspruter, kappedyr.
 5. Nye dyr og planter over verdenshavene: Oppdagelsessreisene til Amerika, Afrika og Asia førte blant annet til en storstilt utveksling av dyr og planter over verdenshavene. Be elevene plassere disse planteslagene og dyrene på riktig plass i skjemaet: mais, sukker, hester, kyr, tobakk, sauer, poteter, tomater, kaffe (også andre dersom de finner noen)
 6. Undervisningsopplegg om TV-aksjonen for skoler. Salaby har utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om TV-aksjonen for alle barn og unge i den norske grunnskolen. Rydder rommet til inntekt for TV-aksjonen. Jenny Dyrhaug-Reine (9) hadde flere leker hun ikke brukte lenger. Så fikk hun med.

Forsøpling av havet - last ned gratis undervisningsopplegg

Den britiske flåten var verdens mektigste, noe som var en forutsetning for landets dominans på verdenshavene og i koloniene. Landene satte i gang et kappløp om å bygge opp den største flåten, og svære slagskip så nå dagens lys i Europa Åtte millioner tonn plast _____ verdenshavene i dag. forurenser. påfører. avliver. undersøker. Det _____ dyrene i havet store smerter. påfører. forurenser. avliver. lider. Det er åpenbart at all plasten har gitt hvalen store _____. lidelser. vondt. sjokk. forurensnin Det er verdenshavene - deres temperatur, kjemi, strømninger og liv - som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Regn, drikkevann, De har lagt ut filmer med tilhørende undervisningsopplegg tilpasset flere ulike klassetrinn

Lager undervisningsopplegg om verdensarven - Tinn kommun

 1. En kort film med bilder og musikk fra de ulike verdensdelen
 2. Undervisningsopplegg i 4 trinn, fra lett til avansert: Trinn 1: Krigsseiler under andre verdenskrig - i døden for andre. Historien om HMS Jervis Bay er en av de mest berømte og dramatiske episodene som skjedde på havet under andre verdenskrig
 3. Oppgaver, lenker og tips til samfunnsfag, naturfag og RLE. Her er noen tegninger som elevene kan fargelegge etter et klassen har hatt en samtale om historien
 4. Undervisningsopplegg til skolene. Du kan bidra med hjelp til de som ikke er så digitale. Også oppfordrer vi DEG til å bistå de som ikke er så digitale og ikke bruker vipps, med hjelp til å gi. Også i år vil det være mulig å gi via SMS og bank. Du finner det på nett og NRK kommer med informasjon
 5. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere

Undervisningsopplegg barn Vannkunnska

Se barnas favorittprogrammer fra NRK Super. Her finner du hele NRK Supers utvalg av serier, filmer og underholdning I «Marine Litter Vital Graphics» setter GRID Arendal og FNs miljøprogram (UNEP) fokus på plastforsøplingen i verdenshavene og belyser fakta om marin forsøpling gjennom lettfattelige figurer og illustrasjoner. Rapporten fastslår at det er mye vi fortsatt ikke vet om marin forsøpling, og at det haster med å innhente mer kunnskap En istid, eller glasialtid, er en periode i Jordens historie da temperaturen på Jorden var vesentlig lavere enn i dag, og da store deler av landområdene var dekket av tykk innlandsis og breer, mens verdenshavene hadde lavere vannstand.Det har vært mange slike perioder, med varighet fra noen titusen år til flere millioner år, og de har ført til svært store endringer i dyre- og planteliv. Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder

Nord-Amerika Sør-Amerika Asia Europa Afrika Oseania Antarktis En verdensdel er et stort geografisk område. Verdensdel er et samfunnsgeografisk begrep, til forskjell fra det naturgeografiske begrepet kontinent . Verdensdelene baseres i utgangspunktet på kontinentene med øyene rundt, og havene som skiller dem, men også på tradisjonelle inndelinger bestemt av historie og kultur. Europa og. verdenshavene på et kart. Kan sette navn og plassere de nordiske landene på et kart. 4.(+) Kan beskrive land i Norden ved å bruke geografiske benevninger. Høst Samfunnskunnskap 4.Kan planlegge en utflukt i nærmiljøet ved hjelp av kart og andre kilder. Høst Samarbeid med orientering i gymfaget Jordas oppbygning: Jorda er inndelt i tre hovedsoner: - Jordskorpa: er det ytterste laget, bevegelse heletiden, 6350km fra jordoverflate til jordas sentrum. - Mantelen: utgjør mesteparten av klodens volum, den er flytende.Magma - Kjernen: består av en ytre, flytende kjerne, og en indre, fast kjerne av jern og nikkel Plastsøppel i havet er et enormt miljøproblem. Over åtte millioner tonn plast havner i havet årlig. 15 tonn plast ender opp i havet hvert minutt, døgnet rundt Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Les mer om tv aksjonen 2020. Digital Bøssebærer. Gratis undervisningsopplegg i skoler og barnehager. I forbindelse med TV-aksjonen lages det hvert år et gratis undervisningsopplegg for 1-10 trinn

nysgjerrige på hvordan vi kan redusere plast utslipp og ta vare på verdenshavene. Elevenes stemme skal bli hørt og de skal ta stor del i hvor vi skal rette fokus. Salaby har utviklet et engasjerende, tverrfaglig undervisningsopplegg som vi blant annet skal bruke. Onsda NRK har bestemt at TV-aksjonen for 2020 tildeles WWF Verdens naturfond. WWF ønsker å bekjempe plastproblemet i verdenshavene Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Samtidig går milliarder av mindre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Naturvernforbundet jobber nå for å minske plastbruken i hele samfunnet, blant annet gjennom et forbud mot plastposer, avgift på plast og overgang til nedbrytbare materialer i Norden, verdenshavene og verdensdelene på et kart. Uke 45-51 Kartoppgaver og plassering av land, verdenshav og verdensdeler på kart. Bruke klassekart og globus. Skrive faktasetninger. Cumulus s.110 - 127 Kunne navn og plassere landa i Norden, verdenshavene og verdensdelene på et kart. Kunne bruke og orientere seg ette

Video: Ressurssamling Global skol

Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal vi sammen redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 18.10.2020. TV-aksjonen 2020. TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet plassere verdenshavene og verdensdelene - Loop - Bruke fri form-kart i arbeidet med tekstene i boka, slik at elevene blir bedre kjent med geografiske navn, Sette navn på verdenshavene og verdensdelene og finne geografiske navn på kart Gaia s.118-126 . Årsplan i samfunnsfag for 4. klasse 2016-2017 Side Silur begynte med at iskappen ved sørpolen smeltet, og verdenshavene steg 50 meter. Kombinasjonen av innsynkning og stigende havnivå gjorde at vi på Hovedøya finner et skarpt skille mellom sandgrunner (nå sandstein) fra ordovicium og dypt hav (nå leirskifer) fra silur Skal du delta på Strandryddedagen 2016? Da tilbyr Norsk Maritimt Museum gratis adgang til utstillingen Håp for havet. Årets utstilling ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes heter «Håp for havet» og handler om plastforsøplingen i verdenshavene For ikke lenge siden sendte en død hval sjokkbølger ut i verden. Magen var full av plast, og sannsynligvis hadde den sultet i hjel. Vi kunne knapt få en bedre påminner om at verdenshavene er fulle av plastavfall

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

Marine Litter Vital Graphics - Hold Norge Rent

TV-aksjonen 202

Fyrtårnet står fremdeles på Bygdøynes. Det er arena for museets undervisningsopplegg om havet og plastsøppel. Fyrtårnet er også veldig populært blant turister og alle andre som bruker uteområdet ved Norsk Maritimt Museum. Sparebankstiftelsen bidro til finansieringen av Fyrtårnet Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger. I løpet av uke 42 skal alle skolens elever gjennom et undervisningsopplegg som handler om dette Se også regionen Nord-Amerika. Nord-Amerika er det tredje største kontinentet i areal, og det fjerde største i innbyggertall. Det er avgrenset av Nordishavet i nord, Atlanterhavet i øst, Det karibiske hav i sør, og Stillehavet i vest.. Nord-Amerika opptar den nordlige delen av landmassen som er vanligvis referert til som «den nye verden» - den vestre hemisfære

Et kulturtilbud for de minste De yngste er ofte de mest nysgjerrige. Mange av våre museer har egne opplegg som er skreddersydde for barnehager, hvor våre dyktige formidlere deler spennende lærdom om lokal kunst og kultur på en måte som engasjerer aktive barnesinn. I Haugesund kommune inviteres alle barnehager årlig til et lærerikt møte med [ Og hvordan kan Alnaelva og verdenshavene være to sider av samme sak? Klimapilotene Emilie og Hauk har tatt et dypdykk i fjæra - og veeeldig snart kommer et rykende ferskt digitalt undervisningsopplegg om HAV og KLIMA 29/05/2020 Denne ringen løser et plastproblem Den norske maritime klyngen har en sterk posisjon internasjonalt. Derfor ønsker stadig flere å utdanne seg innen maritim næring. Fagskolen gir deg en utdanning som gir et grunnlag for å løse et maritimt sertifikat på ledelsesnivå. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere

Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger. I løpet av uke 42 skal alle skolens elever gjennom et undervisningsopplegg som handler om dette. 3.trinn har jobbet med Plast i havet denne uken Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke er 16. mars 2017

Det er verdenshavene - deres temperatur, kjemi, strømninger og liv - som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Regn, undervisningsopplegg, ungdomstrinn, kunst/kunsthistorie, miljø og bærekraft, grunnskole, FORM 3/2018 - årg 52 Bibbi Omtveit June 27, 2018 Pengene fra årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plastforsøpling i havet.Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, som truer både dyrelivet og oss. Nå skal vi sammen redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. FN-sambandet har lang erfaring som arrangør av debatter, foredrag, og andre spennende undervisningsopplegg. Et vakkert og urovekkende rom av plast, fjær og beinrester omgir publikum og musikerne, og spiller også en fortellende rolle i konsertforestillingen

Søppelhavet er et undervisningsopplegg som lærer - F

På skolesidene finner du forslag til undervisningsopplegg og oppgaver. Er du student, er ikke god nok til å erstatte all fossil energi i et langdistansefly eller de største skipene som trafikkerer verdenshavene Sitat fra læreboka (side 170): «I 1750 dominerte europeerne i store deler av verden. For å finne røttene til denne ekspansjonen må vi tilbake til 1400- og 1500-tallet, da portugisere og spaniere våget seg ut på de store verdenshavene Columbus er et interaktivt nettsted med kart og oppgaver. Nettstedet egner seg både til klasseromsaktiviteter på interaktiv tavle og til individuelt arbeid

naturfag.no: Læringsressurser - sø

Jeg håper her med tiden å få lagt ut en del undervisningsopplegg i forskjellige fag. Lektor Salen En blogg om skole. Undervisning Dette er en hovedkategori som omhandler undervisning i skolen. og den makten som kontrollerte verdenshavene kunne få oppfylt dette ønsket Vi har lagd et undervisningsopplegg, så vi har skoleklasser om bord. Vi skal forsøke å frakte ved slik de har gjort gjennom hundrevis av år. Disse båtene ble rodd eller seilt til Bergen. Turen tok 3-21 dager. Drømmen er at ting glir av seg selv. Ned med masten. 20 stykker skal bemanne taljen. På Havhingsten i Roskilde i Danmark For undervisningsopplegg ved Nedstrand bygdemuseum, Bokn bygdemuseum, Hiltahuset på Røvær og Arquebus krigshistorisk museum, fyll ut kontakskjema, så vil vi komme med et forslag. Vær imidlertid obs på at flere av utstillingsstedene kan ha begrensede åpningstider mellom september og mai (vinterhalvåret)

Dette forelesningsnotatet tar for seg forløpet av første verdenskrig. Det tar sikte på å forklare skyttergravskrigen, hvordan angrepsvåpnene ikke var i stand til å overvinne forsvarsvåpnene, og hvilke konsekvenser det hadde at dette var den første industrielle storkrig mellom stormaktene. Helt kort kommer notatet også litt inn på krigen til havs, helt til slutt 95 (± 4) mm Created with Sketch. This is the uncertainty margin, or the range from the mean (average) within which there is a high probability that the true number resides. For example, when we say that global mean sea level for a particular month is 50mm +/- 4 mm, the true value for that. er imvu en dating nettsiden TV-aksjonen, i samarbeid med Salaby, har eget undervisningsopplegg for grunnskolen. Dette undervisningsopplegget er tilpasset lærerplanen, og det er opp til hver enkelt om man vil bruke en skoletime eller en skoleuke på opplegget Klikk.no er ledende på produkttester og praktiske råd innen bolig, motor, mote, mat, helse, teknologi og foreldre

 • Shanghai interessepunkter.
 • Graffiti parkdress.
 • Foliere bil selv.
 • Kan man spise pukkellaks.
 • Kontakte von iphone auf android app.
 • Hva betyr å velsigne.
 • Dommere sør trøndelag tingrett.
 • Drohnen haftpflichtversicherung.
 • Vedkomfyr jøtul.
 • The new mutants trailer.
 • Spiele für 3 jährige zu hause.
 • Klima florida.
 • Jenseg bakeri åpningstider.
 • Kennenlernen in bonn.
 • Pwa uni hildesheim.
 • Brandkåren uppsala.
 • Wohnheim jungerhalde.
 • Reise til new york med barn.
 • N1 pressing milorad dodik.
 • Red nose day actually full movie.
 • Forbrenning kalorier fjelltur.
 • Slankeoperasjon aleris.
 • Royale kryssord.
 • Vanligste samiske navn.
 • Kosten speed dating.
 • Lieber junggeselle bleiben.
 • Iec hus prisliste 2018.
 • Ausbildung bürokauffrau düren.
 • Gis kart.
 • Begravelse i annen kommune.
 • Rote rosen website.
 • Deutsches museum bonn lego.
 • Moss voks ledig stilling.
 • Livsmotto norsk.
 • Multikulturelt samfunn definisjon.
 • Landkreis hildesheim ordnungsamt.
 • Dbrand installation.
 • Elektrisk rivjern jula.
 • Tolket kryssord.
 • Aktuelle sportstudio heute uhrzeit.
 • Håndhygiene 2017.