Home

Giftige skjermplanter

Du kan finne mer informasjon i artikkelen identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge. Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00. Døgnåpen telefon. Ved alvorlige symptomer ring: 113. For helsepersonell. Behandlingsanbefalinger ved akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen Hele planten er svært giftig, men det er spesielt mye giftstoffer i rot og nedre del av stilk. Planten skiller seg fra andre skjermplanter ved å ha en rekke hulrom i rotstokken og ved sin gulrøde melkesaft. Selsnepe liker næringsrikt vann og finnes derfor ofte i nærheten der det bor folk, for eksempel ved skogstjern Giftige planter er planter som inneholder stoffer som kan skade andre levende organismer. Det finnes flere tusen arter planter som inneholder giftige forbindelser. Mange plantefamilier er særlig rike på giftige arter, blant annet søtvierfamilien, skjermplantefamilien, soleiefamilien, valmuefamilien, maskeblomstfamilien, vortemelkfamilien og liljefamilien Informasjon om forgiftningar med andre typar skjermplanter kan du lese meir om her: Identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge. Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00. Døgnåpen telefon. Ved alvorlige symptomer ring: 113. For helsepersonell Identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge I listen over finnes informasjon om et lite utvalg av både ufarlige og giftige planter. Kontakt gjerne Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du har spørsmål om en plante som ikke står på listen. Brosjyre Planter og forgiftninge

Giftkjeks er svært giftig - helsenorge

De finnes flere meget giftige skjermplanter og av disse bør man . Hvordan kan jeg med sikkerhet bestemme om det er KVANN jeg har fore meg eller om det er giftige skjermplanter ? Jeg har noen få kraftige skjermplanter i min hage, når jeg var liten kalte vi dem for Jol, men er ikke sikker på om det er rett Kjennetegn og utseende. Artene i skjermplantefamilien er ett-, to- eller flerårige. Men ved jevnlig nedskjæring av blomsterstilk når denne kommer opp, vokser flere av de ett- og toårige, som de skulle ha vært flerårige urter Vanligvis deles giftige planter inn i to hovedgrupper: gifter som virker på hjertet eller nervesystemet, og irriterende stoffer. Det finnes dessverre dødelig giftige planter i begge gruppene. Plantene på denne liste varierer veldig i hvor giftige de er. Det er bare et fåtall planter som er virkelig farlige

Hele planten er svært giftig og bare kort tids sutting på bladene kan gi barn forgiftning. Fjern eventuelle planterester og gi drikke. Kontakt Giftinformasjonen straks. Behandling hos lege eller på sykehus kan være nødvendig. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Se også artikkelen om førstehjelp ved inntak av giftige planter Skjermplanter. Av de mest giftige er selsnepe, men den er heldigvis ikke så vanlig her til lands. Hele planten er svært giftig, men spesielt roten og nedre del av stilken

Mange skjermplanter er giftige. Inneholder bl.a. polyacetylener, fototoksiske furanokoumariner som kan gi fotodermatitt, samt alkaloider. Spissekummen (Cuminum cyminun). Dill (Anethum graveolens) er ettårig, sterk lukt og brukt til reker, laks, og sylteagurk Hvordan kan jeg med sikkerhet bestemme om det er KVANN jeg har fore meg eller om det er giftige skjermplanter? Jeg har noen få kraftige skjermplanter i min hage, når jeg var liten kalte vi dem for Jol, men er ikke sikker på om det er rett. Ved avskjering av den kraftige hule stilken var det en hvit melkesaft som kom frem litt bitter i smaken For å skille kjørvelen fra andre skjermplanter kan du se på bladene. De er formet som en trekant, med mange mindre blader, noen med lyse flekker, og det er flekkene som er kjennetegnet på spansk kjørvel. Hele planten smaker lakris, og du kan spise blomst, blad, frukt og stilk rett fra planten, eller pynte en fiske- eller kjøttrett med den

Dette er de giftigste plantene i Norge - viivilla

 1. Skjermplantefamilien, eller Umbelliferae, tofrøbladet plantefamilie. Stengelen er hul og leddet, bladene oftest finnet. Meget karakteristiske er de store oppblåste bladslirene. Blomstene sitter i enkle, eller oftest i dobbeltskjermer, med eller uten svøp. Frikronet 5-tallsblomst med to grifler, og spaltefrukt som deler seg i to nøttelignende delfrukter, som til slutt blir hengende etter.
 2. Artene i skjermplantefamilien kan være veldig like hverandre, og det er vanskelig å se forskjell på mange av dem. Siden noen arter er giftige, vil jeg faktisk anbefale å behandle alle skjermplanter som om de er giftige, om det ikke er helt sikkert hvilken art det er. Hver enkelt liten blomst har 5 kronblad
 3. de giftige plantene i to grupper: 1. Irriterende planter som kan gi svie og irritasjon i munn og svelg, og/eller mage- og tarmsymptomer. 2. Giftige planter inneholder stoffer som tas opp i kroppen, og kan på ulike måter virke inn på for eksempel hjertet og nervesystemet. Mange av disse vil også kunne gi mage- og tarmsymptomer som kvalme.
 4. For mer informasjon om giftig planter og blomster, eller andre giftige ting for hunder og katter kan du ta kontakt med en veterinær. Giftinformasjonen har også noe informasjon rettet mot dyr. Kilder: Giftinformasjonen, Agria. Kommentarer. Når du kommenterer må du bruke ditt egentlige navn
 5. Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) er lite giftig og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Har barnet ditt smakt på blad eller blomst fra hundekjeks, gi litt drikke. Ved større inntak ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd
 6. I folkemedisinen har hundekjeks hatt en viss anvendelse mot fordøyelsesproblemer og kolikk, som et mildt søvnmiddel, og til bading av vanskelig helende sår. Avkok av frøene er blitt brukt for å få etterbyrden raskere ut hos kalvende kyr. Det er også blitt anvendt mot såkalt sommersyke, det vil si magesyke som man ofte plages med om sommeren

Disse er giftige planter med irriterende plantesaft og en brennende smak. Symptomer er vondt i magen, kvalme, oppkast og diaré. Dersom man får plantesaft i øyet eller på huden, er det viktig å skylle grundig. Giftige hageplanter. GULLREGN (Laburnum) Har gule blomster i 10-30 centimeter lange klaser. Hele busken er svært giftig. RODODENDRO Giftige sopper Publisert 18.12.2014 Oppdatert 04.05.2018 Oversikt over giftige sopper og beskrivelse av symptomer på soppforgiftning. Kortversjon av brosjyren er tilgjengelig for nedlasting på følgende språk: arabisk, bulgarsk, engelsk, farsi, finsk, fransk, italiensk, kinesisk. Skjermplante. Skjermplanter tilhører en stor plantefamilie (Umbelliferae sp.) som inneholder spiselige arter som blant annet kvann, gulrot og pastinakk, men også de svært giftige artene selsnepe, hestekjørvel, giftkjeks og hundepersille. Å skille de ulike skjermplante-artene fra hverandre er derfor svært viktig - men kan ofte være utfordrende Vi fant 32 synonymer til SKJERMPLANTE. Her finner du en komplett liste over giftige planter og symptomer hos Felleskatalogen. Hvis du ser at katten din har noen av de overnevnte symptomene bør du kontakte veterinæren din for å rådføre deg. Skulle kattens tilstand forverres på kort tid, må du oppsøke veterinæren så raskt du kan. Giftige plante

giftige planter - Store norske leksiko

 1. For de smukke blomster, vild kørvel eller vild gulerod, som er relativt hyppige i Danmark, kan meget nemt forveksles med den ekstremt giftige plante, gifttyden. Og den kan dræbe et menneske på.
 2. Det er vanskelig å helt unngå giftige planter i ditt barns nærmiljø. Det viktigste er at du rydder unna giftige planter så godt som mulig, og setter deg inn i hvilke planter du har i huset og hagen, slik at du vet hva du skal gjøre dersom barnet spiser dem, og gi Giftinformasjonen riktig informasjon dersom du får behov for å ringe dem
 3. Medisinplanter -Idag får vi medisiner som tabletter med ett virksomt stoff, syntetisert av et legemiddelfirma, forskriftmessig foreskrevet på en resept av en lege og utlevert av en farmasøyt på et apotek. Mange av legemidlene er basert på rensing av et aktivt stoff fra en plante. Det aktive stoff kan igjen brukes som utgangspunkt for nye stofferer, strukturanaloger, som i form og virkning.
 4. Giftige planter i naturen, i haverne og i vindueskarmen. Giftige spindlere, insekter, padder og Giftige planter og dyr i havet. For hver plante- eller dyreart fortl̆les om kendetegn, forekomst i.. Veel planten bevatten stoffen die giftig zijn voor o.a. schapen, geiten, paarden en runderen
 5. Oversikt over planter som enten er giftige, eller kan gi svie/irritasjon, evt. mage- og tarmsymptomer

Kjempebjørnekjeks - helsenorge

TRANEHALS : Navnet Erodium stammer fra erodios, som betyr hegre, og viser til de langnebbete fruktene.Cicutarium kommer av Cicuta, som er slektsnavnet til den svært giftige planten selsnepe (Cicuta virosa), men Cicuta var i gamle dager et felles navn på flere giftige skjermplanter, og navnet skulle vise til likheten i bladformen på disse plantene Selsnepe er en flerårig art i skjermplantefamilien som er en av de giftigste plantene i Norge. Denne arten er finnes i sumpområder i lavlandet i store deler av Norge. Selsnepe kan overflatisk ligne på en rekke skjemplanter som er svært vanlige i Norge. Selv inntak av små mengder plantemateriale kan medføre alvorlige helseskader og død. BLANT GIFTPLANTER: Iris (6) er over gjennomsnittet glad i å plukke blomster, ifølge hennes mor, Nashmia Z. Sandbugt. I Austevoll er det en utfordring på grunn av giftige planter i veikantene. På bildet er det også andre typer ufarlige skjermplanter. Disse kan minne veldig om de giftige artene. Foto: Nashmia Z. Sandbug Arten etterligner trolig giftige biller i familien rødvinger (Lycidae). Levevis De besøker gjerne blomster, særlig skjermplanter og andre planter med hvite, åpne blomster. Dette gjelder dog ikke alle artene. Blomsterbukkene er livlige insekter i motsetning til de fleste andre trebukker som virker ganske trege. Utbredelse. Andre store skjermplanter som kan minne om kvann, er bjørnekjeksartene (Heracleum spp.). Det finnes nemlig mange arter i skjermplantefamilien som ligner på kvann, og noen av disse er svært giftige. Sløke (Angelica sylvestris) er den planten som oftest forveksles med kvann, men.

Når kystbjørnekjeks er lite brukt som medisin, skyldes det at arten på samme måte som tromsøpalme (Heracleum tromsoensis), kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og flere andre skjermplanter, inneholder furanokumariner som kan forårsake utslett når man har kontakt med plantesaften, samtidig som man utsettes for sollys, noe som kalles at plantene er fotosensibiliserende Det er uansett lurt å la skjermplanter stå i fred. Mange av dem er giftige, og det er vanskelig å se forskjell på artene, mens det er lett å se hva som er skjermplanter. Bare et par arter inneholder nervegift, men f.eks. tromsøpalmer kan gi brannskader I Norge er det en del giftige planter, mellom annet Selsnepe,trollbær,firblad,revebjelle og sikkert mange fler. Men hvilke er dødelig giftige.? Og hva slags gift er det vanligvis i norske planter som er giftige.? Og finnes det noen medisiner som kan helbrede forgiting av planter.? I tilfelle hvilke.? Reidar M.H

Artene etterligner trolig giftige biller i familien rødvinger (Lycidae). Antennene er tynne og litt over halvparten lange som kroppen. Pronotum besøker gjerne blomster, særlig skjermplanter og andre planter med hvite, åpne blomster. Dette gjelder dog ikke alle artene. Blomsterbukkene er livlige insekter i motsetning til de fleste andre. Latinsk navn: Radermachera sinica Andre navn: Stuebusk, porselenstre, smaragdtre Familie: Trompettrefamilien Opprinnelse: Kina Hardførhet: Tåler ikke frost Utseende: Skinnende blanke blader som ligner skjermplanter som skvallerkål. Plassering: Lunt og lyst. Stueask tåler morgen- eller kveldssol godt. Den bør ikke stå i et varmt sørvindu eller rett ved en varmepumpe eller varmeovn Giftinformasjonssentralen har gitt ut brosjyrer om giftige planter. (Her jeg sitter nå er nettet så tregt at jeg ikke får tak i referansene f eks små hvite traktsopper og kanskje noen liljer (Veratrum feks) og kanskje flere skjermplanter med sine diyner, og hva med forvillede hagebusker som gullregn. 7. Reply Author : amdb73.

Kommer du i kontakt med den giftige plantesaften kan du få utslett og i verste fall store På bildet er det også andre typer ufarlige skjermplanter. Disse kan minne veldig om de giftige. Børstebiller (Dasytidae) er en artsrik familie av biller som man gjerne finner på blomster. De er stort sett små til middels store, avlange biller, ofte metallisk fargede, med kroppen dekket av lange, utstående hår. De voksne billene er mer eller mindre altetende, larvene er rovdyr giftige, mens kvann, karve, løpstikke, gulrot og mange andre skjermplanter er utmerkede grønnsaks- og kryddervekster selv om også disse inneholder giftstoffer. Noen av skjermplan-tene kan ha saft som gjør huden følsom for sollys (eks. bjønnkjeks og tromsøpalme har furo-kumariner) Blant de giftigste er selsnepe, gullregn, tysbast og giftige sopper. Mange planter som normalt ikke er giftige, kan framkalle sterke allergiske reaksjoner, for eksempel primula (hudkontakt) og burot (pollen). Vær oppmerksom på at mange skjermplanter har plantesaft som i sollys virker sterkt irriterende på huden. 9.3.8 Dyrking av mikroorganisme

Planter og bær A-Å - helsenorge

Giftige skjermplanter - Omsorg for dy

- Skjermplanter som dill, gulrøtter og persille, ut­vikler eksempelvis giftstoffet psoralen når de blir utsatte for mekaniske skader i form av insektbitt. Hvis man driver økologisk, og ikke får beskyttet plantene, vil plantene utvikle naturlige gifter i en helt annen størrelsesorden enn noen rester av sprøytemidler som eventuelt måtte være igjen når plantene blir spist, sier Eklund Hartvig Johansens blogginnlegg sommermølja og sløke inspirerte meg til å finne ut mer om sløke. Jeg oppdaget da at ordene sløke og kvann brukes på litt forskjellige måter. Dette, og forskjellige benevnelser på norsk og samisk for disse to beslektede plantene (som ofte går under samme navn), skal jeg komme tilbake til i et seinere innlegg Skumle skjermplanter. Sjølv om det finst mange planter frå naturen ein kan ete, er det òg viktig å vere forsiktig med kva du plukkar. Dei fleste veit at det finst giftige soppar, men det finst òg giftige planter som kan forvekslast med andre nyttevekstar. - Det finst nokre ville planter i Noreg som kan vere fatale dersom du et dei Noen av 'verstingene' - giftige skjermplanter som selsnepe og bjørnekjeks ble vist. Norges største gras, takrør, vokser tett inntil Mildevannet, der det er tilrettelagt for skoleklasser med en stor flytebrygge. Biologisk mangfold-dagen på Naturfag 1 går videre fra Mildevannet,.

Skjermplantefamilien - Wikipedi

På nettsida til Tydal kommune i Sør-Trøndelag som har kvann som sin kommuneblomst, kan man lese en viktig påminning: Kvann kan lett forveksles med andre, giftige skjermplanter, og bør derfor ikke plukkes hvis man ikke er helt sikker For å skille kjørvelen fra andre skjermplanter kan du se på bladene. De er formet som en trekant, med mange Det er den ikke, men pass likevel på: Hundekjeks tilhører nemlig skjermplantefamilien - og noen av de mest giftige plantene i Norge tilhører også denne familien. Oprift: Hjemmelaget fløteis med naturens gode smaker Beskrivelse: Karve tilhører skjermplantefamilien, som omfatter både spiselige og giftige arter. Skjermplanter har små, hvite blomster samlet i skjermer, og blad som er delt eller flikete på.

Giftig Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme inneholder gift som virker irriterende på huden, og som sammen med sollys kan føre til brannskader. Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme er store skjermplanter. I Norge er de ofte et par meter i høyden midt på sommeren, men samtidig e Fjesing og andre giftige fisk - behandlingsanbefaling ved forgiftning i Europa sør til Middelhavet og Nord-Afrika, men ikke i Østersjøen. Dvergfjesing (Echiichthys vipera ) er ikke oppstå. Dødsfall er unntaksvis rapportert (10). Allergisk reaksjon og anafylaksi kan oppstå, men er svært Helsebiblioteket; Forgiftninge God dag. Jeg fant denne planten da jeg ryddet sti i brenneslene og lurte på om roten var spiselig. Lukten ligner pastinakk og jeg lurte på om hagen vår rommer en skatt eller en snarvei til legevakta Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsniv Om giftstoffene i skjermplanter skal omtale to forgiftningstilfeller. Giftig eller ikke, skjermplantene likner hverandre til forveksling, og en god flora er nødvendig

Blei spørsmål på møtet i går om når inspirasjonsmøtet på Hald er. Det er torsdag den 26. april kl 18.00. Eg kjenner ikkje til detaljane av innhaldet, men det blir sal av småplanter og utstyr til.. I morgon kl. 24:00 er siste frist for påmelding til møtet i Farsund Libris. Det blir meir enn berre bokpresentasjon, sjølv om den i seg sjølv er verd eit møte. Å ha ein hage er meir enn å gruble over.. Blomstene er gulgrønne og samlet i store, kuleforma skjermer. Hele planten har en krydderaktig duft, og har vært brukt både som grønnsak og krydder. Vikingene dyrket kvann, og planten er nemt i de norske kongesagaene. Dersom du vil spise kvann, bør du vere sikker på at du ikke forveksler den med andre skjermplanter som er giftige Tone Sommerseth lurer på om denne planten er giftig. Skjermplanter kan vere vanskelege å bestemme. Ekstra vanskeleg ut frå eit bilde. Nokre av dei er svært giftige, andre ufarlege, så det kan vere viktig å ikkje ta feil. Håper nokon har eit tips å kome med Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Skumle skjermplanter. Sjølv om det finst mange planter frå naturen ein kan ete, er det òg viktig å vere forsiktig med kva du plukkar. Dei fleste veit at det finst giftige soppar, men det finst òg giftige planter som kan forvekslast med andre nyttevekstar. Elgjakt på elgvald i Malm i Nord Trøndelag. Jeger med våpen i terrenget Nå er det berre to veker til hagevandringa hos Åse Brit i Korshamn. Set av måndag 13. august til ei ny hageopleving. Reknar med at det blir avreise frå Lyngdal Inn kl. 18. Har du ikkje bil, møt opp.. Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) inneholder plantesaft som kan gi kraftige utslett på huden. Ta kontakt med Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med kjempebjørnekjeks. Skjermplanten har vært forbudt å spre i Norge siden 2016, og NIBIOs forskere undersøker hvordan den og andre skadelige fremmede planter kan bekjempes

Ser du disse plantene? Da bør du melde fraGiftige Planter - www

Potteplanter som er giftige for mennesker og dy

Giftige planter - NHI

Disse plantene kan være giftige - NRK Troms og Finnmark

Lukt skaper impulskjøp. Et par dype nesedrag fra hver av flaskene, og plutselig er den umiskjennelige «gleder-meg-til jul-følelsen» der, sammen med et vell av søte juleminner. Og det er nettopp denne magiske effekten av lukt, de såkalte duftminnene, som gjør oss ekstra julesnille og kan bidra til handlerekorder i desember Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster. De fleste arter planter vi dyrker til mat og fôr i landbruket i Norge er avhengige av pollinerende insekter, enten direkte for at vi skal få avling eller indirekte slik at vi får frø å så

Hei alle sammen! Etter å ha lest en del på nettet ang fòr med eller uten kalk, ble jeg litt forvirret. I tillegg kjøpte jeg Egg 110(fòr med kalk) sist jeg bestillte fòr. For å få klarhet i dette kontaktet jeg like godt Felleskjøpet. Og fikk svar fra Anne Aglen som er fagsjef for fjørfe. Dette er. Eggene er gule og legges enkeltvis på bladene av ulike skjermplanter, i Norge hovedsakelig sløke, kvann og mjølkerot.I andre land kan larvene også gå på medlemmer av andre plantefamilier. Den unge larven er svart med en hvit flekk på ryggen og ligner til forveksling på en fuglemøkk Koumariner (coumariner, koumarin, kumarin) er laktoner av o-hydroksycinnamat. De vanlige koumarinene er 7-hydroksykoumariner (e.g. umbelliferon) og de forekommer som glykosider. Andre koumariner er hydroksykoumariner, furanokoumariner, psoralener (lineære furanokoumariner) eller pyranokoumariner Skarabider (Scarabaeidae) er en stor familie av biller som inneholder de største av alle biller, men også ganske små arter. De hører til overfamilien som også kalles skarabider (Scarabaeoidea).Scarabaeoidea er med sine over 30 000 arter på verdensbasis er en av de artsrikeste billegruppene på jorda Rike: Chromista (Det gule riket) Rekke: Ochrophyta Divisjon: Phaeophyta (Brunalgar) Klasse: Phaeophyceae (Brunalgar) Orden: Fucales (Tang) Familie: Fucacea

Skjermplantefamilien - Institutt for biovitenska

Institutt for biologi hadde ansvaret for to dagers feltkurs for deltakerne på Naturfag 2 i oktober. Kursdagene ble holdt på marinbiologisk stasjon på Espeland, med et program så innholdsrikt at det kunne tatt pusten fra andre enn røynde naturfaglærere Giftige stoffer laget av sopp som har infisert frø eller andre plantedeler og som gir sykdom hos mennesker som spiser soppinfisert plantemateriale. Giftstoffer produsert av bl.a. muggsopp f.eks. fra slektene Aspergillus (strålemugg), Penicillium (penselmugg), Fusarium og Paecilomyces Giftige planter side 1 av 26 Rabarbra-arter De rå bladene til rabarbra inneholder stoffer som gir forgiftningssymptomer hvis større mengder spise . Poteter, aprikos, sjokolade og rabarbra høres relativt ufarlig ut. Men de kan være de reneste giftfellene. som er et giftig stoff Rabarbra er syrlig og fristende

Skjermplanter Spør en biolo

carotatoxin Figur 2: Giftige polyyner fra hestekjørvel (oenthotoxin), fra selsnepe (cicutoxin), og fra gulrot (falcarinol, Figur 2 viser et utvalg av diyner fra skjermplanter Det er to (S og R) speilbildeisomerer og begge er omtrent like giftige. Myristicin (figur 8) er et enkelt fenolderivat, en benzodioksol, som finnes i gulrot og mange andre skjermplanter I Skiforeningens Markadatabase finner du et omfattende bildearkiv med bilder fra Oslomarka og omkringliggende omr der som dekkes av Markadatabasen. I tillegg til markabilder vil du finne bilder fra kurs og arrangementer, f.eks. gamle World Cup arrangementer i Holmenkollen I Skiforeningens Markadatabase finner du et omfattende bildearkiv med bilder fra Oslomarka og omkringliggende områder som dekkes av Markadatabasen. I tillegg til markabilder vil du finne bilder fra kurs og arrangementer, f.eks. gamle World Cup arrangementer i Holmenkollen

Preparatomtaler | Plantekultur
 • Boogie woogie fabrik.
 • Bebis signaler.
 • Bungalow fürstenwalde.
 • Js https request.
 • Grip teksten vg2 open.
 • Søknadsfrist phd uio.
 • Milka sjokolade.
 • Start ntnu.
 • Jordskalv 2017.
 • Wnz lokalsport.
 • Koble headset til xbox one.
 • Vol jin.
 • Noi siamo infinito frasi libro.
 • Vannenergi i norge.
 • Opiatentzug klinik.
 • Unfall wickrath heute.
 • Kombiservice landscape marrakesch.
 • Angaben zur feststellung der familienversicherung wie ausfüllen.
 • Cph marathon app.
 • Norges råfisklag app.
 • Augmented reality games.
 • Ergebnisdienst tischtennis.
 • Røisheim fjellgård.
 • Hessen wetter 14 tage.
 • Weihnachtsmarkt wallen 2017.
 • Sykkelklubber.
 • Ace ventura naturen kaller.
 • Trådløst tastatur vg kbd2000.
 • 3t squash booking.
 • Bilderrahmen kupfer 13x18.
 • Drømmer at jeg er gravid.
 • Kjæresten min kommer ikke.
 • Infinity hannover limousine.
 • Autism info.
 • Schmausenbuckstraße 166 nürnberg.
 • Kinder waldhorn.
 • Skype text chat.
 • Travsport i norge.
 • Guantanamera piosenka.
 • Vinduer standardmål.
 • Ombudsmann gottfried feurstein.