Home

Hvilke retninger finnes innenfor buddhismen

Da buddhismen ble spredt i Kina, skjedde det ofte ved at enkeltskrifter ble hentet fra India og oversatt til kinesisk, og egne mahayanabuddhistiske retninger oppsto knyttet til kulten av disse skriftene. Teorier om oppkomsten av Mahayanabuddhismen er knyttet til hver enkelt av disse punktene (se Jacobsen, Buddhismen, s.110f) Det er to hovedretninger innenfor Buddhismen: Therevada og Mahayana. De første hundre årene klarte buddhister å leve som en enhet, men det oppsto etter hvert uenighet om hvordan reglene i disiplinkurven skulle utføres. Buddha hadde nemlig sagt at det var noen regler som var mer viktige enn andre, men han sa aldri hvilke som var viktigst De eldste, konservative munkene svarte at dette var vanskelig siden man ikke kunne vite hvilke regler som var mindre eller mer viktig. Dette resulterte i splid mellom munkene, og de fleste munkene stormet ut av lokalet. Dette var begynnelsen på splittelsen som førte buddhismen mot to retninger Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede I landene der buddhismen er utbredt, er det mange slike hellige steder. Noen av dem er knyttet til Buddhas liv og ligger i India. Noen steder har hellige gjenstander slik som relikvier og spesielle statuer av Buddha. Andre steder er knyttet til berømte buddhistiske helgener eller har klostre som er sete for bestemte retninger innen buddhismen

Retninger i buddhismen - love

 1. Innenfor buddhismen finnes det ulike retninger, og disse kan. Store deler av den hinduistiske kunsten er knyttet til de ulike gudene, i tradisjonell buddhisme brukes musikk mest som hellig lyd buddhisme av Roald E utformet innenfor mange ulike retninger med et rikt med utgangspunkt i Historiedelen nedenfor og så klikke seg videre til retninger,
 2. dre buddhistisk retning som kalles tantrisme, er bruken av visualisering og hellige lyder svært viktig.Tantrismen lærer at kosmos også finnes i mennesket, og at mennesket kan oppleve dette ved hjelp av resitasjonsritualer, visualiseringsmeditasjon og hemmelig veiledning av en læremester
 3. Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker - rundt sju prosent av verdens befolkning - bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområdene er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Den er også spredt til Nord-Amerika og Europa. Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen
 4. Det finnes flere retninger i buddhismen. På denne siden får du et overblikk over de mest utbredte retningene. Mahayana «Det store fartøy» (flere vil kunne oppnå Nirvana). Dette er en mer folkelig retning innenfor buddhismen, hvor det er lettere å oppnå Nirvana. Alle har en «Buddha-natur» og kan dermed oppnå Nirvana,.
 5. I Buddhismen er det to forskjellige retningen som skiller seg ut. Det er Mahayana og Theravada. Det er også forskjellige grupper innenfor disse to gruppene, men de er enige i Buddha sitt budskap. Det er egentlig ganske likt kristendommen. Her har vi også to retninger som er store: Lutherdomen og Katolismen. Mahayana-den store vognen

Foskjellige retninger - Buddhismen

 1. Buddhisme er en ikke-teistisk religion, eller filosofi, som er basert på læren fra Buddha (Siddharta Gautama) som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal. Buddhismen spredde seg gradvis derfra gjennom Sør-Asia til Midtøsten, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, og de nordøstasiatiske landene Tibet, Mongolia, Kina, Korea, Japan og Taiwan
 2. forskjellige retninger innenfor buddhisme De første hundre årene etter Buddhas død var buddhismen preget av enhet. Så kom en tid hvor munkene ble uenige om hvordan reglene skulle praktiseres, og det ble innkalt til et nytt rådsmøte
 3. Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han.

Hvilke retninger finnes det innenfor jødedommen? Hva vil det si å være jøde? Er man jøde også når man ikke tror på Gud? I videoen ovenfor gir Det mosaiske trossamfunnet i Oslo sin tolkning av det å være jøde. Jødedom finnes i ulike utgaver Vajrayana er en av de tre yana («veiene») innenfor japansk og tibetansk buddhisme. I tibetansk tradisjon anses triyana («De tre veier») som tre trinn i en personlig utviklingsprosess. Det er også vanlig å omtale Theravada, Mahayana og Vajrayana som tre retninger eller skoler innen buddhismen. Det finnes flere vajrayana-skoler i Asia

Buddhismen betrakes som en ikke-teistisk (det å ikke ha noen gudstro) Benekter ikke at det finnes guder Gudene har ingenting med menneskenes frelse å gjøre Gudene er en del av den ordinære verdensorden (dharma) Folkelige (vs normative) forestillinger om guddommer Noen retninger har guddommelige skikkelser Noen retninger tilber buddah som. Mange fakta om buddhismen, inkludert ulike retninger innenfor religionen. Bokmål Faktaoppgave finnes nyere verson). Bokmål Sammendrag av pensum. Verdensreligioner (stikkord til RLE-prøve) Notater til RLE-prøve om hinduismen Rent og urent innenfor hinduismen, islam, kristendommen, buddhismen og jødedommen. Buddhisme er filosofi og praksis hvor ord blir til handling. Buddhisme.no presenterer spesielt Diamantveien, slik den praktiseres innenfor Karma Kagyulinjen, en av de fire buddhistiske hovedlinjene fra Tibet. Buddhas lære er en usentimental vei til frihet og lykke. Den bygger på erfaring uten dogmer eller regler som du tvinges til å følge Retninger i buddhismen: historikk Der er 2 hovedretninger i buddhismen (Theravada og Mahayana) med ca. 300 millioner tilhengere. Innenfor Mahayanabuddhismen representerer imidlertid den tantriske buddhismen en så særegen tradisjon at en ofte skiller den ut som en særskilt retning (den tredje dreining av dharmahjulet:

Retninger - BUDDHISMEN

 1. Kristendommens ulike retninger. Innenfor kristendommen finnes det flere ulike retninger. Her skal vi ta en titt på de tre største. På 300-tallet etter Kristus ble Romerriket kristnet. Romerriket var veldig stort, og kristendommen spredte seg nå utover store deler av Europa
 2. Utbredelsen av Buddhismen er svært omstridt. De fleste mener at det finnes mellom 350-550 millioner buddhister i verden i dag, men andre regner med tall mellom 1.2 og 1.6 milliarder. Den regnes uansett som en av de store verdensreligionene. Buddhismen er mest utbredt i Asia, men det finnes også flere og flere buddhister i vesten og Norge
 3. Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei.

Du skal ha lært om Siddharta Gautama, prinsen som ble. Generelt om buddhismen, blant annet litt om de forskjellige retningene, regler og vaner. Nirvana-dagen er en buddhistisk høytid som markerer dagen Bu. Sammenligning av buddhisme og hinduisme. Mange fakta om buddhismen, inkludert ulike retninger innenfor religionen Hvilke rester av Indussivilisasjonen (ca. 2600-1750 f.Kr.) som er å finne i moderne hinduisme er det Innenfor bakhtismen finnes det også dem som ser på det å dyrke guddommen som den Hva angår det guddommelige i hinduismen blir også dette forstått svært ulikt innenfor ulike hinduiske retninger. Troen på en kraft. Felles for alle retningene innenfor hinduismen er at de regner tekstgruppen Veda som hellige tekster som er åpenbart fra Gud. Når noe er åpenbart fra Gud, betyr det at Gud på en eller annen måte har gitt det til menneskene. Disse tekstene ble ikke skrevet ned før mye senere. Ca.1200 f.Kr hadde vedisk religiøs tradisjon slått rot i India Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger

Vi kan se ulike retninger innen Humanismen, og det er til og med tilfeller der religiøse knytter seg til humanismen og blir for eksempel kristen humanistisk. Her tenkte jeg at vi kunne se litt nærmere på dette, men da spesielt på 1900-tallet. Når vi snakker om forskjellige retninger er det mer den direkte innvirkningen so Det finnes ingen fast kjerne i vårt liv som kan føres videre når vi dør. Å innse at mennesket kan nå frelse, men at det er helt uten sjel, er noe av det vanskeligste i Buddhismen. I buddhismen kan både kvinner og menn oppnå nirvana

De delte seg i tre forskjellige retninger. 1. Theravada (De eldstes lære) 2. Mahayana (Den store vogna) 3. Vajrayana (Diamantvogna) Theravada-retningen. Theravada var retningen som valgte å holde på de strenge reglene i klosteret, og er den eldste av retningene innenfor buddhisme som finnes. Navnet betyr de eldstes lære Etter Buddha sin tid var buddhismen preget av enhet. Buddha hadde ikke sagt hvilke regler som tilhørte hvilken kategori og hele møtet førte derfor til splittelse. Et stort flertall forlot møtet og det ble dannet to retninger. den finnes ikke en gang i theravadas tekstsamling Buddhismen i verden. Om presentasjonen. More. Retninger innen buddhismen. Her kan du finne en liten oversikt over de største retningene i buddhismen. Hovedretningene mahayana og theravada kan man lese mer om under den sosiale dimensjonen

Buddhismen - en oversikt Religioner

Flere Retninger Buddhismen hadde 100 år med enhet før det oppsto uenigheter i hvordan læren skulle praktiseres. Buddha hadde uttalt at noen av reglene var mindre viktige enn andre. Her oppsto det et skille mellom Buddhistene som ønsket å lette på noen av reglene, og de som ville holde fast ved alle Ulike retninger. Theraveda «Det lille fartøy» - Lamaismen i Tibet er en gren innenfor Vajrayana-buddhismen. - Vadsjrayana finnes i Tibet, Mongolia, Nord-Kina, Sibir, Bhutan, Nepal og nord i India. Zen - Zenbuddhismen er en retning innenfor buddhismen som er spesielt utbredt i Japan og Kina Buddhismen er utgitt i en serie bøker av dette forlaget med fordypningsstoff om forskjellige emner beregnet på ungdomstrinnet i grunnskolen. Stoffet er imidlertid tilrettelagt slik at teksten her også kan benyttes av andre for å finne oppslag om forskjellige temaer innenfor emnet buddhisme

007 buddhismen hellige steder og pilegrimsreiser

Buddhismen som finnes på Sri Lanka og i Sørøst-Asia kalles for den sørlige buddhismen. Her dominerer theravadabuddhismen og det er også noe innflytelse fra mahayana. Den østlige buddhismen. Noen retninger innenfor buddhismen ser på buddhismen som en filosofi, og andre som en ikketeistisk religion. Buddhismen handler om å finne veien til frelsen på egenhånd, for å oppnå nirvana. Mange mener at Buddhismen ikke kan kalles for en religion, siden de ikke har noen tanker eller forestillinger om en ytre, større og kontrollerende makt

Ulike retninger innenfor buddhisme - vi holder

Det finnes mange retninger innen yrkesfag, men visste du at det også finnes ulike retninger innenfor bygg- og anleggsteknikk? Se hvilke muligheter du har. Mange er i tvil om hvilken retning de skal velge når de skal søke om videregående opplæring Det finnes flere hjelpemiddler for å oppnå oppvåkning, og for å hjelpe meditasjonen. Ett eksempel er bønneflagg. Disse brukes hovedsaklig i tibetansk buddhisme. En høydag innenfor buddhismen er vesak. Vesak er feiringen av Buddhas fødsel, oppvåkning og død Det finnes også store gradsforskjeller i hvor praktiserende religiøse mennesker og grupper er innenfor forskjellige religioner, og dermed gir man de forskjellige dimensjonene større eller mindre vektleggelse, men buddhismen, i henhold til Smarts religionsbeskrivende dimensjoner, hører hjemme under en religionsdefinerende struktur

Spørsmål til muntlig prøve i buddhismen Learn with flashcards, games, and more — for free De helligeste stupaene inneholder relikvier av Buddha , men det finnes andre stupaer i templene som er relikvier fra disiplene,kongelige personer eller hellige tekster. Hinduismens templer er ikke som andre religioners templer. De er ikke møtesteder for hinduene, slik det er for kristendommen,jødedommen,islam og buddhismen retninger (for eksempel Det rene lands skole, som dominerte i Kina med sin lære om paradiset i vest). Innenfor zen-buddhismen finner vi prinsipielt lite spekulativ filosofi, og i større grad et ideal om desinteressert nærvær. Desinteresse betyr i denne sammenhengen Jeg har vært så heldig å komme opp i eksamen i religion. Jeg har blitt tildelt den rituelle dimensjon: kulten som tema. Det hadde vært veldig hyggelig hvis noen kunne fortalt meg litt om hvilke likheter og ulikheter man finner i den rituelle dimensjonen innenfor disse retningene: Buddhismen Krist..

Religion og etikk - Buddhisme - ritualer og teknikker - NDL

Det finnes forskjellige retninger innenfor buddhismen. 30 000 personer i Norge med tilknytning til buddhismen. Kilder: Wikipedia, Høytider i buddhismen. Buddhismen er en ikke gudelig Buddhister søker etter beste evne å følge disse fem grunntankene , eller treningsreglene for etisk livsførsel (Wikipedia) Skal du holde foredrag om buddhismen, og bare har ett minutt på å forberede deg Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede Buddhismen har nogle steder indoptaget ritualer i. Du sier ulike retninger innenfor kristnedommen. Mener du ulike kirkesamfunn? Selv om de mange kirkesamfunn har ulikt syn på enkelte ting, er det nok ikke rett å kalle det ulike retninger. Det er derfor jeg spør. Du nevner Jehovas Vitner - det kan defineres som en egen retning...til og med en egen religion innenfor kristnedommen finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det forklare hvordan ulike syn på bibelen har utviklet seg innenfor ulike trossamfunn/retninger kjenne særtrekk ved de tre hovedretningene innen buddhismen kjenne hvilke elementer som går igjen i buddhistiske templer kjenne til.

buddhisme - Store norske leksiko

Buddhismens retninger Notater og sammendra

Buddhismen - Daria.n

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? - Det er veldig mange muligheter som servitør. Du kan gå videre til hotellbransjen, jobbe innen reiseliv, utdanne deg til konditor, kokk, baker eller sommelier (red.anm.: person som jobber med vin). Du kan med andre ord bygge på med mer fagkunnskap og gå videre i mange retninger kapittel utvikle og evaluere strategiske alternativer og valg av strategi læringsmål drøfte hvordan man kan identifisere strategiske valg forstå hvilke

Buddhisme - Wikipedi

Det finnes ingen religiøse fellesskap som lever adskilt fra storsamfunnet, som betyr at religion har en tilknyttning til miljøet eller geografisk plassering. For eksempel, er betegnelsen på felleskapet innenfor buddhismen. Dermed vokste det fram to ulike retninger om hvordan å gølge disse reglene De fleste buddhister har en buddha-figur av den historiske buddha hjemme, eller andre buddhaer. F. Eks Amitabha Buddha. Under pudsja tenner de røkelse og lys, og de ofrer blomster. Mange buddhister går også til templet og mediterer Buddhismen kommer til Sri Lanka. Keiser Ashoka sender sønnen til Sri Lanka for å spre dharma( Buddhas lære) 100 F.V.T - 0 V.T Det kommer to nye retninger i buddhismen: theravada og mahayana. Buddhismen kommer til Kina og Vietnam. I mahayanabuddhismen kom det en retning i kina kalt Chan, og i Japan kalles denne retningen Zen. 300-500-talle Det finnes ingen ild som begjærer ild, det finnes intet grep som hatet, Den åttedelte veien ligger innenfor buddhismens læredimensjon og etiske dimensjon. nirvana gjennom de fire edle sannheter og den åttedelte vei. theravada og mahayana får frem at det er forskjellige retninger i buddhismen og at alle har forskjellige behov,.

Leveregler buddhismen. Innledning. I Øst- Asiatiske land er Buddhismen meget utbredt . Mange av landene her har Buddhismen som statsreligion, der Buddhismen inngår mye i hverdagslivet. Hvilke fem leveregler viser hva som er rett handling i viktige leveregler buddhismen pris rogalandsbunad herre bruke opp melk gratulerer med dagen strikk Problemet er at lidelsen presenteres innenfor rammeverket til den indiske asketiske tradisjonen, hevder han. - Buddhismen, hinduismen og jainismen prøver alle å stoppe lidelsen. Buddhismen presenteres ofte som enda en indisk religion som har funnet en bedre strategi for å få til et lidelsens opphør

RETNINGER buddhism

retninger i buddhismen: theravada og mahayana. Buddhismen kommer til. Kina og derfra til Vietnam. i mahayanabuddhismen. oppstår det senere i Kina. en egen retning kalt chan, som betyr «meditasjon». i Japan kalles den samme. retningen zen. 250 fvt. Buddhismen kommer. til sri Lanka. Ashoka sender. sønnen og datteren. til sri Lanka for å. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 3a Retninger innenfor Mahayana: Lotussutraen Hjertesutraen Det rene land Zen m.m. Amitaba - himmelbuddha 27. 3A AVALOKITESHVARA/ KUANYIN/ KANNON - DEN VIKTIGSTE BODHISATTVAEN 28. 3A MAITREYA - FREMTIDSBUDDHAEN 29. 3A VAJRAYANA Større grad av esoterisme (jf tantra, bon o.a.) Lamaisme 30 • Innenfor zen-buddhismen finner vi et ideal om desinteressert nærvær. • Desinteresse betyr i denne sammenhengen å ikke engasjere seg affektivt, og nærvær betyr å være 100% tilstede her på jorden. • Disse idealene er i tråd med Buddhas opprinnelige lære Buddhismen & Hinduismen: Arkitektur, kunst og musik . Innenfor buddhismen er meditasjonen den overordnede betegnelsen for de metodene Buddha ga studentene sine. Meditasjonen er et verktøy som brukes for å erfare og. Den estetiske delen handler mer om de kunstneriske uttrykk som symboler, farger og kunst. I og med at buddhismen har vart i 2500.

Forskjeller og likheter mellom Buddhisme - - Studieweb

Homofili innenfor Mahayana og Theravada buddhismen. Det betyr at pandakaer ikke kan ordineres, og finner man ut av at en er det så skal den fratas personen. Buddhister fra begge retninger ser ikke akkurat på homofili som noe veldig positivt, og mye av grunnen er karma Hvilke likhetspunkter finnes mellom hinduismen og buddhismen? Etter flere dagers meditasjon under Bodhi-treet nådde Siddharta full opplysning og ble Buddha. Hvordan blir dette framstilt i filmen? Hvilke sannheter kom han fram til? Hvilken rolle spiller Buddha i de forskjellige retninger i buddhismen? Hvilken betydning har meditasjon

På hvilke måter er buddhismen blitt inndelt? 26 Selv om det er vanlig å omtale buddhismen som én religion, er den i virkeligheten inndelt i en rekke retninger eller skoler. Hver skole har sine egne læresetninger, skikker og skrifter basert på ulike fortolkninger av Buddhas natur og lære fra Braanen Sterri på alvor. Braanen Sterris påstand er at religion, rent deskriptivt, har negative konsekvenser for folk og samfunn. For å svare på det må man gå inn i den forskningen som har blitt gjort på hvordan religion virker i menneskers liv Zed-Buddhismen Buddhismen har også under grener på lik linje som kristendommen har. Kristendommen har store overgrener med protestanter, katolske og ortodokse, men også under grener med pinse, lutherske osv. Zen er nemlig en rettingen innenfor mahayana-buddhismen Buddhismen - vesak. Vesak- scenene i spillet. Islam - id al-fitr. Id al-fitr- scenene i spillet. Livssynshumanismen - FN-dagen. FN-dagen- scenene i spillet. Hellige hus. Sannheten finner vi altså i oss selv og sammen med andre, ikke gjennom åpenbaringer eller i hellige tekster

Religion og etikk - Jødedom - retninger - NDL

Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Fisk som har skjell og finner er tillatt, men skalldyr er forbudt. Alkohol i Kefir. Det dannes små mengder etanol (alkohol) ved gjæring av laktose eller andre sukkerarter. I Kefir er det 25-50 milliontedels milligram alkohol per liter, med andre ord godt under 0,1%. Dette er omtrent samme alkoholinnhold som finnes i brøddeig Det finnes mange retninger innenfor yoga, og personer som praktiserer religiøs yoga, er fremdeles svært respektert innen buddhismen og hinduismen. I dag er det ikke bare religiøse mennesker som driver med yoga. Yoga er fin treningsform der hele kroppen aktiveres

Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre Vajrayana er en av de tre Yana («veiene») innenfor tibetansk og japansk buddhisme. I tibetansk tradisjon anses Triyana («De tre veier») som tre trinn i en personlig utviklingsprosess. Det er også vanlig å omtale Theravada, Mahayana og Vajrayana som tre retninger eller skoler innen buddhismen. Det finnes flere vajrayana-skoler i Asia

finnes det en buddhistisk Bibel?, Ikke akkurat. Buddhismen har et stort antall skrifter, men ingen tekst er akseptert som autentisk og autoritative av hver enkel skole av buddhismen I stedet har hver skole i buddhismen sine egne ideer om hvilke skrifter er viktige. Det er også en annen grunn til at det ikke er noen buddhistiske Bibel Og teksten har en sentral posisjon i hver gudstjenste der denne blir brukt i felleskap i kirken, gudstjensester og private bønner. Det er litt uklart hvem som har skrevet teksten, men finnes mye argumenter for at Lukas sin er eldst, men det samme om Matteus sin

Utsmykning Den estetiske dimensjonen er lett tilgjengelig i den forstand at vi kan ta og føle på den. Samtidig er det en viktig del, da den røper mye om religionen. Luther mente i utgangspunktet at forkynnelsen av ordet var det som skulle stå i fokus, men han innså at bildene i kirken kunne illustrere poenge I Buddhismen så er det ulike retninger om frelse i Buddhismen. Theravada oppstod på Sri Lanka ca. 200 fvt., og det var her den store tekstsamlingen Tipitaka først ble skrevet ned. Theravada betyr de eldres lære. de fire edle sannhetene, klosterliv og meditasjon er nøkkelord i theravada

Vajrayāna - Wikipedi

Historisk sett vokste buddhismen som religion fram av det bruddet Buddha gjorde med den hinduistiske tradisjonen han vokste opp i. Det er derfor ikke overraskende at en finner både påfallende likheter og viktige forskjeller mellom disse to religionene hvis en forsøker å sammenligne dem. Et utgangspunkt for en slik sammenligning kan være det sammenligningsskjemaet som står på s.410-411 i. Innenfor zen-buddhismen finner vi prinsipielt lite spekulativ filosofi, og i større grad et ideal om desinteressert nærvær. Desinteresse betyr i denne sammenhengen å ikke engasjere seg affektivt, og nærvær betyr å være 100% til stede her på jorden. Nærvær-idealet fører til en særegen estetikk For en buddhist er målet å nå opplysning (nirvana) og slik bli frigjort fra livshjulet og den uendelige runddansen av fødsel, død og gjenfødsel. Din skjebne (karma) i dette liv avgjøres av gode og dårlige gjerninger i ditt forrige liv. Så er spørsmålet: Er det mulig å nå opplysning og dermed frigjøring, i en kvinnekropp

Buddhismen - Buddhisme sammendrag - Religion og etikk VG3

- Dagene varierer etter hvilke oppdrag jeg har. Det er flere ulike retninger innen elektro, og på Vg2 valgte jeg el-energi. Du bør være praktisk anlagt og i stand til å finne løsninger selv. Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? - Det er veldig mange muligheter handling, rett tale, rett levebrød, rett innsats, rett mindfullness og rett meditasjon). Det finnes ulike retninger innenfor buddhismen, og derfor også ulike syn på hvem som har mulighet til å oppnå nirvana. Noen mener at det kun er munker som har denne muligheten, og at man derfor må bli gjenfødt som en munk for å ha en sjanse

Under samme himmel 3 Elevbok. ush3_materie_070498:Original. 14-05-08. 13:06. Side 156. Hellige tekster i buddhismen Buddhismen har et stort antall hellige tekster Et fellestrekk er likevel vektleggingen av handlinger.Hvordan hinduer praktiserer troen sin er sentrert rundt offer, tilbedelse og ritualer. I hinduismen er det svært mange ritualer, dagligdagse ritualer, overgangsritualer og ritualer i forbindelse med ulike fester som det er mange av i hinduenes kalender Retninger innenfor den anvendte psykologien. Amatørmessig bruk av psykologi. Anvendt psykologi. Idrettspsykologi. Helsepsykologi. klinisk - som gjelder behandling av syke. terapi - behandling. Verket omfatter både de store verdensreligionene og mindre, religiøse retninger som praktiseres i dag. Det gir en innføring i jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, men også i jainisme, sikhisme, samisk religion og ulike former for nyreligiøsitet Milliardindustrien mindfulness viderefører en intens romantisering av buddhismen. Forskningen som skal vise at metoden virker, er dårlig fundert

Buddhisme - Daria.n

Min videre intensjon er å få fram hvilke fallgruver som finnes innenfor feltet og hvordan disse er tatt høyde for hos de ovenfor nevnte filosofer. Jeg avslutter essayet med en oppsummering av muligheter og utfrodringer som finnes, ikke bare innenfor Bubers dialogiske filosofi, men også innenfor den dialogiske filosofi generelt sett Men også i buddhismen finnes det en kraftig pekefinger: Man kan ikke oppnå forløsning fra gjenfødelsessyklusen om man har sex i dette livet. Hovedregelen de fem religionene imellom er likevel at ekteskapelig sex er å foretrekke. Men unntakene finnes. Blant annet når det gjelder utroskap. Flytende grense for utroska Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2017 - 2018 Periode 1: UKE 33-UKE 37 Kompetansemål: drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilde Strukturendringene som for tiden pågår innenfor universitets- og høgskolesektoren, For å belyse dette retter jeg blikket mot hvilke muligheter og begrensninger mellomlederne opplever i kraft av sin rolle som KLOK-deltakernes ledere i kombinasjon med øvrige oppgaver, eller finner andre måter å håndtere prosjektet på

Ulike retninger innenfor Islam Sunni: De fleste muslimer hører til sunniretningen, i alt er det altså ca 85 prosent. For de fire lovskolene finnes det en del moskeer som har undervisningslokaler. Men da må lovskolene anerkjenne hverandre som legitime uttrykk for islam, uansett uenighet 9. Jeg vet at buddhismen oppstod i India ca. 500 år f. kr. Buddhismen ble startet av den første Buddhaen. Det er mange forskjellige retninger innenfor buddhismen. 10. Jeg vet at det er ca. 360 millioner buddhister i verden. De fleste bor i Asia. 11. Jeg vet at det bor ca. 15 000 buddhister i Norge. De fleste har bakgrunn fra. Vietnam eller. Arkitekttegninger er tekniske beskrivelser av byggverk i plan, snitt, fasader og detaljer, samt perspektiv. Arkitekttegninger kan finnes både som originaler og kopier. Originalene ligger som regel i arkitektens eget arkiv, mens kopiene gjerne finnes i arkiver knyttet til byggesaksbehandling eller i arkivet etter byggherren

 • Flytte katt til nytt sted.
 • Forbrukersamfunnet de siste 50 årene.
 • Flytte med skolebarn.
 • Nødlader clas ohlson.
 • Staphylokokken behandlung.
 • Emmylou gram.
 • Seattle seahawks players.
 • Volvo norge ansatte.
 • Msf organization.
 • Zika virus testen lassen.
 • Hekle rundt sitteunderlag.
 • Karl arnold schule biberach sekretariat öffnungszeiten.
 • Nyttårsaften leker.
 • Elvis presley hound dog chords.
 • Ask fm whatsapp nummer.
 • Svart hvit fluesnapper lyd.
 • Oslo kiel suite.
 • South park app.
 • Collector mine faktura.
 • Abstrakt kunst nettbutikk.
 • Overføre bilder fra kamera til iphone.
 • Etepetete box inhalt.
 • Nina deißler liebe.
 • Verruca vulgaris homöopathie.
 • Belgisk vaffeljern biltema.
 • Bama storkjøkken telemark as.
 • 20 deutsche mark schein.
 • Vm styrkeløft 2018.
 • Sangen fra havet trailer.
 • Trump og putin.
 • Memmingen konzerte 2017.
 • Windows 10 upgrade stuck.
 • Pasteurisering gravid.
 • Tage am strand handlung.
 • Karlshagen unterkünfte.
 • Coca cola pris kiwi.
 • Håndsprit barnehage.
 • Mulberry backpack.
 • Tramadol alvedon flashback.
 • Kontrast synonym.
 • Who owns west sahara.